Malířský nápad
Komická opera o 1 dějství
Skladatel: Otakar Zich (1879 - 1934 v Městci Králové)
Libreto: Otakar Zich
Premiéra: 11.3.1910 v Praze
 

Obsah: Na návsi malé obce se zastaví dva cizinci v nadšení nad malebností vsi a půvabem krajiny. Je to malíř a jeho fámulus Bobeš. V nadšení je vlastně jen malíř, protože prozaický Bobeš cítí více svůj hladový žaludek. Peníze jim totiž při té malířské pouti došly a teď není ani na oběd. Přesto táhne malíř Bobše do hospody. Však už má nápad, jak si opatřit peníze! Než se najedí, sejde se do hospody, jak bývá po mši zvykem, místní honorace, pan farář, učitel, pan správce s dceruškou dobře vychovanou a pro jejich zábavu začne malíř s Bobšovou pomocí stavět svůj malířský stojan. Zvědavé děti a po nich honorace je velmi napjatá, co to ten malíř vlastně maluje. Jdou se podívat a strnou. Maluje školu, jejich rozdrbanou, ubohou školu. Rychle se rozhodují a posílají prvního vyslance, pana správce, aby s malířem promluvil. Co se doví, způsobí zděšení. Prý ten obraz půjde na výstavu a k tomu s nadpisem: "Chlumská škola podle skutečnosti". To by ovšem byla pro místní honoraci velká ostuda před světem, a proto se rychle domluví a koupí obraz za třicet zlatých. Takový výdělek stojí za to, a tak se malíř rozhodne, že po všech krajích bude malovat staré školy. Snad se někde zastydí a postaví školu novou!
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.