Švanda dudák
Lidová opera o 2 dějstvích
Skladatel: Jaromír Weinberger (1896 - 1967)
Libreto:    Miloš Kareš
Premiéra:  27.4.1924 v Praze
 

1. dějství: Žoldnéři hledají loupežníka Babinského na Švandově statku. Babinský se ukrývá v koruně lípy a po odchodu žoldnéřů přijímá pozvání Švandy a jeho choti Dorotky k hostině. Švanda, zlákán  dobrodružstvím loupežníka, s ním odchází do světa. Dorotka marně po něm pátrá. Jednoho dne přicházejí do království, kde nikdo neumí rozveselit královnu. Znenadání se na nádvoří ozývá veselá hudba. Švanda hraje na své dudy a lidé, očarováni jeho hudbou, se dávají do tance. I královna se rozveselí a nabízí Švandovi za odměnu trůn. V té chvíli se však objeví Dorotka a Švanda prohlašuje, že ji stále ještě miluje. Královna rozhněvaná Švandovou volbou nařizuje, aby byli oba usmrceni. Kouzelník vezme Švandovi dudy a dá ho uvrhnout do sklepení. Na popravišti chce královna splnit Švandovo poslední přání. Dudák si nepřeje nic jiného, než aby si mohl naposledy zahrát na dudy. Všichni je marně hledají. Čas popravy se blíží. Meč připravený k popravě se však v katově ruce mění v koště. Tu přichází Babinský a podává Švandovi dudy. Ten spustí ryčný odzemek. Všechen lid se dá do hlučného tance a opouští popraviště. S lidem odchází i tancem rozjařené vojsko. Švanda se snaží udobřit si Dorotku a vyzývá samotného ďábla, aby mu dokázal, že královnu nepolíbil. Najednou se propadne do pekla. Dorotka odmítá přijmout Babinského pomoc.

2. dějství: V pekle se ďábel marně snaží Švandu přemluvit, aby mu zahrál na dudy. Švanda toužebně vzpomíná na Dorotku. Tu mu lstivý ďábel ukáže její podobu a Švanda mu upíše svou duši. I zde se objeví zachránce Babinský a ďábel ho vyzývá ke hře v karty. V sázce je Švandova duše. Babinský usvědčuje ďábla z falešné hry a prosí osvobozeného Švandu, aby jim zahrál. Zatímco se pekelníci oddávají divokému tanci za doprovodu Švandových dud, peklo pomalu mizí. Švanda s Babinským se opět ocitají doma před Švandovým statkem. Babinský se snaží Švandovi namluvit, že ho Dorotka po dvacetiletém odloučení a pobytu v pekle nepozná a sama že jistě také zestárla. Láká Švandu zpět k mladé královně. Švanda odmítá a tu se ve dveřích objeví Dorotka, mladá a krásná a oba se radují ze šťastného shledání. Jenom zklamaný Babinský odchází opět do lesů.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.