Rohovín Čtverrohý
Komická opera o 1 dějství
Skladatel: Zbyněk Vostřák (1920 – 1985)
Libreto:    Josef Bachtík dle V. K. Klicpery
Premiéra:  3.7.1949 v Olomouci
 

Obsah: Ve venkovském hostinci sedí malíř Stehlík a smutně brnká na kytaru. Paní hostinská ho utěšuje a říká mu, že si nesmí nic dělat z neúspěchu. Jsou jistě ještě lidé, kteří jeho práci lépe ocení.

Tu do hospody přichází rozezlený malíř Čížek, který byl vyhozen mlynářem, protože prý ho dobře nevymaloval. Chce se domluvit se Stehlíkem, kterého ze stejných důvodů vyhodil soudce. Mlynář i soudce jsou oškliví a chtěli by na obrazech vypadat jako krasavci.Malíři jsou však chudí a za své obrazy by měli dostat zaplaceno. Oba si jsou vědomi, že mlynář i soudce byli poštváni ranhojičem a purkmistrem Rohovínem Čtverrohým, který má nad městem neomezenou moc a jehož osobnost si nikdo netroufá přehlížet. Oba malíři se zapřisáhnou, že se pomstí a paní hostinská slibuje, že jim pomůže.

V zápětí přicházejí měšťané, kteří spokojeně a nadutě usedají a objednávají si u sklepníka France nápoje. Rodina pana soudce a rodina mlynářova si sdělují své dojmy o nepovedených obrazech. Malíři od vedlejšího stolu vše bedlivě sledují a žádné slůvko jim neujde. Temperamentní Čížek je pln rozhořčení, ale klidnější Stehlík jeho vztek mírní. Tu důstojně přichází sám Rohovín. Společnost sedí v posvátné úctě, ani nedutá a servilně přisvědčuje hloupým žvástům Rohovína, který si nesmírně zakládá na svém jménu. Když Čížek pronese na jeho účet prostořekou poznámku, Rohovín nevěří svému sluchu. Znovu naschvál uráží Rohovína, až vznikne hádka. Čížek se s Rohovínem sází o sto zlatých, že ho zítra ráno ani na jeho jméno stráže nepustí městskou branou do Pardubic. Hluboce dotčená městská honorace se samozřejmě přidává na stranu svého purkmistra a všichni odcházejí.

Malíři vidí, že se dostali do pěkné kaše, neboť je zřejmé, že Rohovína v Pardubicích každý dobře zná. Jak to udělat, aby sázku vyhráli? Paní hostinská je uklidňuje a loučí se s nimi. Před pardubickou branou rozkazuje důstojník poněkud přihlouplému kaprálovi, že nemá jen tak každého vpouštět do města a klade důraz na to, aby si kaprál všímal hlavně jmen a odejde.

A už je tu malíř Stehlík, který se představuje jako student Jednorohý. Kaprál ho bez námitek vpouští branou do města. Za Stehlíkem přichází sklepník Franc a hlásí se jako Dvourohý. Kaprál se nad tím podivuje, ale i jeho vpouští bez potíží. Zatímco kaprál uvažuje o podivné náhodě, domáhá se vstupu do města třetí osoba, kterou je převlečený malíř Čížek. Tvrdí, že se jmenuje Třírohý a že je rovněž student. To už je na kaprála příliš. Jak uslyšel jméno, jako by do něho hrom uhodil. Čížek ho však uklidňuje a říká, že jeho totožnost může potvrdit všemocný pán, který ho v zápětí bude následovat. Tak i on může projít branou.

Poté se přihrne Rohovín Čtverrohý, který vznešeně a blahovolně hovoří s kaprálem. Kaprál však trvá na udání totožnosti. Když se doví, že pán se jmenuje Čtverrohý, spustí poplach. Objevuje se důstojník, aby věc vyšetřil. Mezitím přicházejí měšťané a chtějí vědět, jak sázka dopadla. Jsou svědky toho, jak důstojník odvádí purkmistra na strážnici. Přikazuje strážím, aby mezitím pochytali ty ostatní podvodníky, protože právě zadrželi jejich vůdce.

Nakonec celou záležitost zachrání paní hostinská. Vysvětluje celou příhodu. Důstojník je veselá kopa a žertům rozumí. Propouští Rohovína a nastává udobření s malíři. Rohovín svou porážku uznává a objednává si u malířů svůj portrét. I mlynář a soudce zaplatí a celá společnost se odebírá do Pardubic oslavit smíření.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.