Králův mincmistr
Dramatická opera o 4 dějstvích
Skladatel: Zbyněk Vostřák (* 10. 6. 1920 Praha, + 4. 8. 1985 Strakonice)
Libreto: Josef Bachtík dle J. K. Tyla
Premiéra: nezjištěno
 

1. dějství: Havíři naříkají na svůj trpký úděl a bídný život a chtějí vniknout do Vlašského dvora, před kterým se shromáždili. Jsou povzbuzováni mladým horkokrevným Vítem, jenž je odhodlán hájit svá práva i násilím. Starý hutman (???) Opat je však varuje a radí k umírněnému jednání s mincmistrem Vaitminářem. Havíři uposlechnou Opatových rad. Vaitminářův syn Hynek je svým šlechtickým slovem ujišťuje, že se jim nic zlého nestane. Poselstvo vede hutman Opat. Jeho dcera Anežka má zlou předtuchu a prosí ho, aby zůstal. Anežka nevěří ani Hynkovi, kterého miluje. Po odchodu deputace Vít vyznává Anežce lásku a vyčítá jí její lásku k Hynkovi. Anežka ho odmítá a Vít slibuje, že jí dokáže, že je nad Hynka, i kdyby se měl s katem porvat.

2. dějství: V síni Vlašského dvora zpívá Italka Isabella Vaitminářovi milostné písně. Tu vchází písař Rekordat a podává Vaitminářovi zprávu o vzpouře havířů. Vaitminář je zprvu pobouřen, nařizuje, co je nutné a Isabella pokračuje ve zpěvu. Vyruší ho syn Hynek a prudce otci vyčítá, že nedodržel své šlechtické slovo a dal deputaci uvěznit. Po prudké hádce oba šlechtici odejdou. Tu vchází vyděšená Anežka a hledá svého otce. Když vstoupí Hynek, chce od něho slyšet, proč byli havíři uvězněni. Dříve než jí Hynek může podat vysvětlení, vzniká poplach, že ve městě vypukla vzpoura. V patách za nimi se valí zástup havířů s Opatem, Vítem a celou deputací v čele, která byla na Hynkovu odpovědnost propuštěna z vězení. Anežka poznává, že Hynkovi křivdila. Havíři oznamují Vaitminářovi své rozhodnutí, že své stížnosti přednesou přímo králi. Jediný, kdo se baví, je Rekordat, který zlomyslně přítomným odhalí ukrytou Anežku. Vaitminář nařizuje Rekordatovi, aby použil všech prostředků k pokažení plánů havířů a podplácí ho měšcem zlata. Opat s pokořenou Anežkou odcházejí, zatímco Vít vypovídá Vaitminářovi boj.

3. dějství: Hynek se marně snaží dostat se k svému otci. Rekordat stále opakuje, že pán je nemocen a to od té doby, co havíři šli ke králi přednést svůj spor. Hynek se s obavami dotazuje Rekordata, mají-li havíři pravdu, ale ten ho dvojznačným výkladem slova "pravda" odkazuje na Anežku. Tu přichází sám Vaitminář. Je sešlý a vyhlíží nemocně. Rekordat mu vzkazuje, že v této chvíli už asi byla havířská deputace popravena díky podplacenému poděbradskému hejtmanovi. Vaitminář je sice spokojen, ale zlé svědomí mu nedopřává klidu. Rekordat se převléká za potulného mnicha a vychází do ulic města. Noční ulicí v Kutně Hoře se potácí skupina opilých havířů s Matějem v čele. Hubují na deputaci, která o sobě nedává žádných zpráv. Převlečený Rekordat je popichuje, že deputace vedená Opatem se oddává hodování u poděbradského hejtmana. Opilí havíři chtějí ztlouci Anežku, která spěchá právě domů. Tu se však znenadání objeví Hynek s kordem v ruce a Anežku zachrání. Hynek líčí Anežce krásnou budoucnost a oba odcházejí. Na scénu se znova vrací lid a nechce věřit, že by ho Opat a Vít zradili. Jsou však všichni za jedno, že je nutno v boji vytrvat.

4. dějství: Ve svém pokoji ve společnosti Isabelly popíjí Vaitminář víno. Je mučen výčitkami svědomí. Chtěl by být sám, ale ani to mu není dopřáno. Rekordat přináší zprávu o popravě havířů a zároveň Vaitminářovi předkládá "účty". Ten ho však odkáže na pozdější dobu. Zůstává v pokoji sám. Promítá si svůj minulý život, zápas s havíři a vzpomíná zvlášť na Opata, kterého prosí za odpuštění. Začíná blouznit, pokouší se zabránit popravě a v záchvatu šílenství umírá. K Anežčinu domovu přibíhá Vít a vypráví Anežce vše, co se přihodilo. Líčí jí smrt jejího otce i ostatních. On sám se zachránil útěkem. Nabízí zdrcené dívce znovu svou pomoc. Anežka chce však zůstat sama a pomáhat všem ubohým. A Vít se odebírá ke svému lidu.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.