Vodník
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: Boleslav Vomáčka (1887 - 1965)
Libreto:    Adolf Wenig dle Erbena
Premiéra:  17.12.1937 v Praze
 

1. dějství: Je brzy ráno po vesnické muzice, od níž se tanečníci teprve nedávno rozešli. I vodník podlehl včera volání lidové kapely a šel si do hospody zatancovat. Ale chasa ho poznala, vyhnala z hospody černobýlem a tak tu teď sedí na hrázi rybníka a spravuje si kabátek. Přece však nemůže na muziku zapomenout. Proto přinutí vracejícího se muzikanta Strunku, aby mu na hrázi ještě jednou zapískal. Hudba rozjařeného klarineristy se mu tak zalíbí, že si jej objednává na svatbu do své vodní říše. Chce totiž udělat konec svému staromládeneckému životu a stáhnout si pod vodu Toničku, která se mu včera u muziky zalíbila. Štěstí mu přeje, Tonička právě přichází s ostatními děvčaty prát prádlo. Vracející se muzikanti jim na hrázi ještě zahrají do tance a Tonička si zatančí se svým milým Jendou. Pak se již dá do práce a nedbá na varování matky, jež jí vyprávěla o svém zlém snu. Na tento okamžik však vodník čeká. Pod Toničkou se prolomí lávka a ona zmizí v hlubině.

2. dějství: Procitá až ve vodní říši, kde ji víly připravují k slavné svatbě. Sjíždí se na ni celé vodníkovo příbuzenstvo a mnohým z nich není po chuti, že si vodník vybral za ženu člověka. A což teprve, když přijde i Strunka a příbuzní se dovědí, že mu vodník prozradil tajné heslo, jímž se otvírá brána vodní říše. A tak platí vodník za svou svatbu roztržkou s příbuznými.

3. dějství: Tonička žije již dlouho s vodníkem, má s ním dokonce i dítě, ale studená vodní říše nedovede uspokojit její touhu po lidském štěstí a životě. Trápí se, že ji vodník nechce pustit ani na návštěvu domů. Když Strunka využije vodníkovy nepřítomnosti a chce ji odvést zpátky na svět, chystá se, že půjde s ním. Vodníkův návrat překazí jejich útěk a zdá se, že oba uprchlíky čeká krutý trest. Avšak vodník, který má Toničku upřímně rád, propustí Strunku bez trestu a povolí dokonce i Toničce její návštěvu, když mu slíbí, že nebude na zemi nikoho objímat ani líbat.

4 dějství: Těžko může Tonička dodržet svůj slib. Radostné shledání s matkou, přítelkyněmi i s Jendou ji přesvědčí, že její místo je přece jen mezi lidmi na zemi. Vodník, který si pro ni přichází za rozzuřené bouře, ji zpět láká nejdříve sliby, pak i hrozbami. Nepomůže ani, když ve své živelné zlobě na prahu Toniččina domu zabije její dítě. Pozemské city jsou silnější. Tonička zůstává mezi lidmi a radostný zpěv jejích družek jí otvírá výhled do nového života.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.