U božích muk
Opera o 1 dějství
Skladatel: Karel Suda (1865 - 1931)
Libreto:    Karel Želenský
Premiéra:  13.3.189 v Plzni
 

Obsah: Do malé slovenské dědiny se vrací drotár starý Berka z cesty za výdělkem. Byl až v Čechách, o kterých svým rodákům nadšeně vypráví, především to, že tam jednou "celý národ krutým drábům odzpívá". Zato doma nachází lid v bídě a útlaku pánů a správce, který teď dokonce chce donutit mladičké děvče Málku ke svatbě. Málka se ale brání naléhání správce i své matky Klopotnice. Nechce starého, zlého správce. Miluje mladého Samka, odvážného chlapce, který navzdory správci i jeho drábům pytlačí v panských lesích. Málka se svěřuje se svou úzkostí starému Berkovi a ten jí slíbí pomoc. Když pak dojde k bouřlivému střetu správce a Samka, který správce ohrožuje svou puškou a padne do moci drábů, Berka zabrání hrozící vzpouře lidu. Připomene správci, že kdysi před lety svedl vesnické děvče, které pak opuštěné a nešťastné porodilo syna, a pak se utopilo v řece. Byla to matka Samka, který je tudíž správcův syn. S tím se nakonec správce smíří, jmenuje Samka hajným a dává svolení k jeho svatbě s Málkou.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.