Tajemství
Komická opera o 3 dějstvích
Skladatel:   Bedřich Smetana
Libreto:      Eliška Krásnohorská
Premiéra:  18.9.1878 v Praze

Prolog: V malém městyse pod Bezdězem žijí rodiny dvou konšelů - Kaliny a Maliny. Oba jsou vdovci, oba furianti. Nepřátelí se mnoho let, protože Kalina, chudý chasník, se kdysi ucházel o Rózu, sestru bohatého Maliny a byl odbyt pro svou chudobu. Ze vzdoru se oženil s nejchudším děvčetem ze vsi. Pílí se dopracuje alespoň ke zdánlivému blahobytu a postaví si nový dům. Panna Róza zůstává svobodná. Nesvár se i po tolika letech neustále šíří, ohrožuje celou obec a dělí ji na dvě strany. Je neustále rozdmýcháván furianstvim obou konšelů i vysloužilcem Bonifácem, Kalinovým výměnkářem, který by pannu Rózu chtěl získat pro sebe.

1. dějství: Pečlivá hospodyně panna Róza nese svačinu mlatcům. Tady si ji vyčíhá Bonifác, opětovně jí nabízí svou ruku. Róza jej odmítá a trpce vzpomíná na svou starou lásku ke Kalinovi. A už přicházejí konšelé z rady, mezi nimi Malina i Kalina, který vyslechne blahopřání zedníků k novému domu a dá jim peníze na oslavu. To vyprovokuje Malinu, aby se také "ukázal", a tak jeho mlatci a Kalinovi  zedníci střídavě provolávají slávu oběma furiantům. Do shonu se připlete pouťový zpěvák Skřivánek a novou písničkou nesvár ještě zjitří. Malina je ochoten se řídit radou jeho písničky, aby si totiž vdovec Kalina vzal pannu Rózu aspoň teď a usmířil tak spor, ale zmíní se o dluhu na Kalinově novém domě. Kalina se znovu rozlítí, zvláště když mu Róza vyčte dávnou faleš. Tehdy před lety prý neuposlechl rady jejich přítele frátera Barnabáše. Malicherná hádka o hraní na dudy dá pak záminku k úplné bitce. V zápalu boje chytí Bonifác kus okenního rámu starého Kalinova domu a objeví list, který kdysi Kalinovi napsal fráter Barnabáš. Překvapený Kalina čte zprávu o pokladu na Bezdězu. Svěří své tajemství synu Vítovi, Bonifác zedníkovi, zedník zvoníkovi, zvoník Skřivánkovi a už tajemství letí celým krajem. V tom vzruchu probíhá i druhé tajemství. Kalinův syn Vít a Malinova dcera Blaženka se mají rádi a dávají si druhého dne tajnou schůzku na Bezdězu, kam Blaženka půjde s procesím.

2. dějství: V pozdním večeru pod zříceninami hradu se objevuje Kalina a přemítá o tom, jak nedostatek peněz zkazil jeho život. Proto musí získat zlato! Touží po něm jen kvůli Róze. V čekání na pozdější hodinu usne a tu se mu zjeví dávno mrtvý fráter Barnabáš a vyzývá ho k cestě podzemím za pokladem. Píseň poutníků Kalinu probudí a on pln hrůzy z temných sil jde za procesím. Za chvilku nato se tu sejdou ti, jimž spor otců brání v lásce, Blaženka a Vít. Překvapí je však Bonifác a přivede oba otce, Rózu a celé procesí. Milenci marně prosí o požehnání, a tak Vít prohlásí, že o majetek nestojí a že od Blaženky neupustí. Jeho pevné rozhodnutí dojme Rózu tak, že se přidá na stranu milenců. Zasteskní si pak o samotě nad někdejší Kalinovou slabostí a znovu odmítne Bonifácovy námluvy. Je pak svědkyní toho, jak Kalina přes její varování mizí v podzemní chodbě.

3. dějství: Ve světnici u Malinů se schází mládež k otrháváni chmele. Blaženka je smutná, protože Vít chce odejít do světa, než si ji bude moci vzít za nevěstu. Zpívá smutnou písničku o marném milování, ale dočká se jen slibu, že její otec ji dá Vítovi za ženu, až o ni přijde poprosit sám Kalina. V tom se několikrát ozvou dunivé rány kdesi za pecí, kam ústí staré sklepy. Všichni se rozutečou, jen Róza  přihlíží, jak ze starých dvířek vystupuje Kalina. Podzemními chodbami došel z Bezdězu až sem. Tak tedy myslil svou radu fráter Barnabáš. Láska věrného děvčete je pravým pokladem! Kalina přiznává své blouděni, nedůvěru a zlobu. A když se ostatní vrací, usmíří se s Malinou, žádá o Blaženku pro svého syna a o Rózu pro sebe. Mysl všech se rozjasní, smír je dokonán.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.