Prodaná nevěsta
Komická opera o 3 dějstvích
Skladatel: Bedřich Smetana
Librerto:   Karel Sabina
Premiéra:  30.5 1866 v Praze
 

1. dějství: Na venkovské návsi je veselo. Lid si zpívá: "Proč bychom se netěšili", jen Mařenka a Jeník mají starost. Rodiče chtějí pro peníze provdat Mařenku za neznámého mladíka. Má se to stát proto, že její otec k vůli dluhu přislíbil svou dcerku synu svého přítele. Mařenku trápí trochu i žárlivost. Jeník bývá občas nemluvný, zasmušilý. Není to snad pro jiné děvče? Jeník vysvětluje, co ho tíží. Jeho dětství bylo smutné, otec se podruhé oženil, macecha neměla pastorka ráda a vyštvala ho z domu. To Mařence postačí, slíbí si s Jeníkem věčnou lásku. A tu se objevuje dohazovač Kecal, který vychloubačně slibuje Mařenčiným rodičům, že provdá jejich dceru za člověka, jakému není rovno, protože syn toho, kterému kdysi dal starý Krušina slovo, Vašek Míchův, je mladík slušný , se statkem za třicet tisíc. Tím je nakonec spokojena i Mařenčina matka, jenže nikdo nepočítá s Mařenkou. Ta prohlašuje, že o žádné smlouvě nechce nic vědět a že už svého ženicha má. Zatím se nedá nic dělat, a tak se dá všechno do tance, jen Kecal ještě slíbí, že si s Jeníkem sám promluví.

2. dějství: V hospodě si chlapci libují dobré pivo, ale Jeník výše cení  lásku a Kecal přebíjí: “Ba ne, peníze, to je nejvyšší hodnota!” Pak se objeví Vašek, uvažuje nad máminým přáním, aby se oženil. Ale ztrácí k tomu chuť, když se setká s neznámým hezkým děvčetem, aniž ovšem tuší, že je to jeho předurčená Mařenka Krušinovic. A ta dívka ho mazaně přemluví, že Mařenka by ho jistě otrávila, kdežto ona by ho milovala, jako v plenkách chovala. Tak se prostomyslný Vašek dá dokonce svést k přísaze, že se Mařenky odříká. Pak se pustí Kecal do přemlouvání Jeníka, aby se oženil s jinou a upustil od Mařenky. Jeník dlouho odmítá, vždyť jeho Mařenka je "pravý diamant". Když ale slyší, že Mařenčiným novým ženichem má být Míchův syn, bleskne mu v očích nápadem a šibalstvím a za tři sta zlatých souhlasí. Jen když ženichem bude Míchův syn a s podmínkou, že dluh bude vyrovnán. Svědkové smlouvu podepisují a celá ves s opovržením laje Jeníkovi, že prodal svou milou.

3. dějství: Vaškovi leží v hlavě, že ho jeho nevěsta chce otrávit. Z úvah ho však vyruší tlupa komediantů, která předvádí svou produkci na návsi. Má však smůlu. Ten, kdo měl představovat medvěda, se opil a tu komedianti, zvláště hezká Esmeralda, přemluví Vaška, aby jim vypomohl. Vašek slíbí, ale zatím dojde k rozhovoru s jeho rodiči, rodiči Mařenky a Mařenkou, která nechce věřit, že by ji Jeník opravdu prodal. Ale vidí podpis, vidí i to, že její úskok s Vaškem se nezdařil, a tak se těžce rozmýšlí, co dělat. Tvrdě odmítá Jeníka , vyčte mu faleš a ošemetnost, zkrátka všechno je na nejhorší cestě. A když skutečně dochází k prodeji, Mařenka se zoufale podvoluje svatbě s Vaškem. Jenže Jeník se objeví v pravý čas a vše se vysvětlí. On je také Míchův syn, sám sobě prodal svoji Mařenku a navíc dostal tři stovky. A když vyjde najevo, že dětinský Vašek dělá medvěda, všichni uznají, že ještě  opravdu není zralý pro manželství, souhlasí i Mícha a jeho žena se svatbou Mařenky s Jeníkem. Jen Kecal prohrává a všichni mu to přejí. Vždyť dobrá věc se podařila a věrná láska zvítězila!
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.