Libuše
Slavnostní opera o 3 dějstvích
Skladatel: Bedřich Smetana
Libreto: Josef Wenzig
Přeložil:
Premiéra: 11.6.1881 v Praze
 

1. dějství: Základem děje je spor bratrů. Hned první slova Radmily, jejich sestry, odhalí jeho podstatu. Je to svár o otcovo dědictví. Slova druhé Libušiny družky Lutoborovy dcery Krasavy naznačí jeho příčinu - lásku k ní. Spor má podle starého zvyku rozsoudit kněžna. Libuše prosí bohy, aby svárem neničili zem a odchází na soud. Radmila se snaží poznat, co skrývá Krasavina stísněnost. Krasava však zděšená velikostí sváru, jenž hrozí zachvátit celou zem, se prozatím odmítá svěřit. Marně se však kmeti v čele s Lutoborem snaží bratry usmířit. Začíná soud. Bratři vznášejí proti sobě žalobu. Chrudoš žádá celé otcovo jmění, Šťáhlav slibuje podrobit se rozsouzení kněžny. Kněžna vynáší rozsudek. Oba bratři mají vládnout společně a rozdělit se stejným dílem. Vtom Chrudoš spatří, že Šťáhlav zrakem pátrá v zástupu Libušiných družek. Domnívá se, že hledá Krasavu a vzplane znovu hněvem. Odmítne rozsudek kněžny a zlehčí její vládu, žádaje si vládu muže. Libuše, hluboce uražená, slibuje vyhovět a vdát se za toho, kdo bude zvolen knížetem. Lid žádá, aby si sama zvolila chotě a tím i knížete.

2. dějství: K mohyle Chrudošova otce Lutobor přivede Krasavu, svou dceru. Je rozhořčen tím, co zvěděl, že totiž Krasava svou nerozvážností zavinila spor bratrů. Předstírala lásku ke Šťáhlavovi, aby vynutila z Chrudoše vyznání, že ji miluje. Když jí skutečně svou lásku vyznal, odbyla jej, aby ho potrestala za dlouhé váhání. Lutobor dlouho odolává Krasaviným i Radmiliným prosbám, aby Krasavě odpustil. Slíbí tak učinit pod podmínkou, že se Krasavě podaří usmířit Chrudoše a přimět ho, aby se kněžně Libuši omluvil a podřídil. Přichází Chrudoš, pozván svým strýcem k mohyle, odpouští Krasavě a smíří se s bratrem. V okolí Stadic u Přemyslova statku je při obžínkách veselo. Jen Přemysl v zadumání vzpomíná na Libuši a doufá v její lásku. Nedoufá marně. Poselstvo právě přijíždějící s Libušiným běloušem jej vyzývá, aby jako budoucí manžel kněžny nastoupil na knížecí trůn. Přemysl se rozloučí se svým krajem a provázen lidem odjíždí na Vyšehrad.

3. dějství: Kněžna očekává Přemyslův příchod. Svár bratrů je smířen, nic nebrání štěstí všech. Libuše rozechvěna vítá rozhodnou chvíli, prosí svého mrtvého otce, velebného Kroka, o požehnání a odchází v průvodu svých družek vstříc Přemyslovi. Na Vyšehradském nádvoří Šťáhlav s Chrudošem očekávají knížete. Chrudoš nevěří, že se kněžna vzdá moci a teprve Lutobor a Krasava znovu uchlácholí jeho vznikající odpor. A již za slavnostního pochodu přicházejí leši a vladykové a v jejich středu kníže s kněžnou. Jejich sňatku je požehnáno, oba vystupují na knížecí stolec. Přemysl se hned ujímá svého úřadu. Vítá, že se bratři usmířili, žádá však i přes prosby kněžny, aby se i jí Chrudoš podrobil. Chrudoš po dlouhém váhání tak učiní. V okamžiku nejvyššího povznesení a smíru vstoupí do kněžny věštecký duch a hledí v budoucnost, kde stojí psáno: Můj drahý národ český neskoná!!!
 

Zpět na Bedřich Smetana


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.