Dvě vdovy
Komická opera o 2 dějstvích
Skladatel: Bedřich Smetana
Libreto: podle Mallefillea od Zuengla
Premiéra: 27.3.1874 v Praze
 

1. dějství: Na verandu venkovského domu na statku mladé vdovy Karolíny vchází venkovská mládež, aby Karolínu pozvala na slavnost obžínek. Veselá Karolína ráda slibuje, má ráda život i přes to, že je vdovou. Je pokroková, energická, málokdo z mužů se jí vyrovná. Své hospodářství řídí obratně a moderně. "Co chceš mít víc?", táže se své sestřenice, vdovy Anežky, která je tu na venkově na návštěvě a domnívá se, že vdovský úděl jí navždy brání v radostech života. Komický živel vstupuje do opery osobou hajného Mumlala. Je to starý mrzout, ctitel starých časů a starého řádu. O les se stará poctivě, honí pytláky, ale nechápe, proč je jeho paní na ně tak mírná. Pak si pytláci všechno dovolí, jako ten, který právě prochází lesem, míří na vše, co vidí, střílí, ale nikdy netrefí. Jeho zpráva velmi zajímá obě vdovy. Anežka tuší, kdo je ten podivný střelec a Karolína se těší na zábavu. Nařídí tedy Mumlalovi, aby toho podivného pytláka zajal. Obě vdovy se skryjí a hon na pytláka začne. Jenže pytlák si zřejmě přeje být lapen a Mumlal ho zajme. Karolína už tuší, že Anežka má k podivnému lovci nějaký vztah. Potvrdí to její rozpaky, sotva pytlák vejde. Je to mladý muž, jenž se představuje jako lovec marně stíhající svou laň. Karolína porozumí a aby ho potrápila, podrobí cizince výslechu a soudu. Zjistí, že je to mladý statkář Ladislav Podhajský.Odsuzuje ho k pobytu na statku na půl dne. I venkovská mládež je zvědavá na
podivného hosta a hned vyzvídá na Mumlalovi, zdali ho sem nepřivedla láska.
 

2. dějství: Obě vdovy se ostře přou. Anežka tvrdí, že z Ladislavovy přítomnosti vzejdou jen klepy a nesnáze. Karolína ji znovu jen škádlí, a když Anežka nechce přiznat svůj zájem o mladého muže, prohlásí, že se tedy sama pokusí získat jeho lásku. Anežka si přečte lístek, který jí Ladislav vnutil. Zapřísahá ji, aby se konečně rozhodla přijmout jeho lásku. Miluje ji od okamžiku, kdy ji poprvé spatřil. Tehdy byla provdaná, ale proč před ním prchá nyní, když je již dva roky vdovou. Anežka mu nabízí přátelství a lásku odmítá, prý navždy. Ladislav zdrcen chce odejít. Karolína jej však zadrží a odvede ho s sebou na ples. Anežka přemítá o své lásce. Odmítla Ladislava jen proto, že si vytýká jako hřích, že ho milovala už za manželova života. Když však slyší od Mumlala, jak se Karolína s Ladislavem veselí při obžínkách, vzrušeně odbíhá. Karolína začne vyzvídat na Ladislavovi, proč vlastně přišel na její statek. Ladislav přizná, že ho sem vedla láska. Karolína předstírá urážku, že nedbá o ni, ale o jeho sestřenici. Ladislav se jí vkleče omlouvá a v tom vejde Anežka, převlečená ze svého vdovského smutku do jásavých bálových šatů. Nastane zmatek. Anežka myslí, že Ladislav už dbá jen o Karolínu a Ladislav neví, jak věc vysvětlit. Mumlal hubuje, že i ta cudná vdova podlehla svodům světským, jen Karolína má radost, že se jí šibalství tak povedlo. Vyzpovídá ještě jednou Anežku, a pak se konečně oba milenci zasnubují a veselým zpěvem vesnické chasy opera končí.Zpět na Bedřich Smetana

Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ing. Petr Balatý dne 6.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.