Braniboři v Čechách
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Bedřich Smetana (1824 - 1884 Litomyšl)
Libreto: Karel Sabina
Premiéra: 5.1.1866 v Praze
 

1. dějství: Na venkovském statku pražského primátora se sešli hosté, z nichž Oldřich Rokycanský se ujímá slova k prudkému útoku proti braniborským utlačovatelům. Opatrný Wolfram nevěří jeho horlení. Přiběhne však mladý pražský občan Junoš se zvěstí, že v Praže vypuklo vzbouření, protože Ota Braniborský odvlekl mladého krále do ciziny. Všichni se vzchopí na cestu k obraně Prahy. Na statku zůstávají jen tři Wolframovy dcery. Toho využívá mladý pražský Němec Tausendmark, chce získat lásku jedné z nich, Ludiše. Když nemůže dosáhnout svého cíle po dobrém, přivolá Braniborovu četu a dívky odvleče. Pražské vzbouření roste, ale je rozpolceno. Braniboři loupí chrámy i paláce pánů. Pražský lid si do svého středu volí krále, žebráka Jíru, muže výmluvného a nebojácného. Přichvátá Ludiše, které se podařilo vyrvat se Braniborům a Tausendmarkovi a žádá o pomoc. Jíra zprvu panskou dívku odmítá, pak se však přece pustí s vojáky do šarvátky. V tom přichází Wolfram s Junošem. Tausendmark využívá situace a obviní Jíru z únosu dívek. Wolfram mu uvěří a dává ho odvést do vězení.

2. dějství: Venkovský lid netrpí násilnostmi Braniborů o nic méně než městská chudina. Těžce naříká na jejich krutost a chystá se opustit své domovy a skrýt se v lesích. Je ale pozdě. Řítí se četa vojáků s Warnemanem, jemuž Tausendmark odevzdal uloupené Wolframovy dcery. Řádění vojáků však zastaví nový rozkaz. Do tří dnů musí každý cizinec v Čechách neusedlý opustit zemi. Warneman chce ještě získat, co se dá, a pošle proto starého venkovana do Prahy, aby přinesl od Wolframa tři sta kop výkupného za jeho dcery. V soudní síni pražské radnice se koná soud nad Jírou. Žalobcem je Tausendmark. Soud mu uvěří, je přece pražským měšťanem! Jíra se marně dovolává práva. Je odsouzen ke smrti. Život mu zachraňuje Junoš, jenž přináší zprávu o tom, že dívky jsou v zajetí braniborských vojáků. Tausendmarkovi se však opět poštěstí odvrátit od sebe podezření. Wolframovy dcery stále teskní v zajetí. Junošovi se podaří připlížit se k Ludiši a utěšit ji zprávou, že lid vedený Jírou je připraven, aby ji a sestry vysvobodil. Setník Warneman vyhrožuje dívkám zavlečením do Branibor.

3. dějství: Tausendmark se stále ještě nevzdává. Sám Warnemanovi vyplácí výkupné za dívky, ale když žádá, aby mohl s braniborským vojskem odejít z Čech, je Warnemanem odmítnut. Ani tento násilník a rváč nechce nic mít s padouchem, který  každým svým krokem tuto zemi zašlapává a zrazuje. V tísni zrádci pomáhá důvěřivý kmet a na příkaz Tausendmarka odvede dvě dívky. Ludiše, oklamané Junošovým jménem, se pak znovu zmocní Tausendmark. S kmetem, který pak Ludiši marně hledá, se setkává Junoš. Pomocí Jíry a jím vedeného lidu osvobozuje Ludiši i další dvě dívky a usvědčuje Tausendmarka. I Wolfram nyní slavnostně uznává Jírovu nevinu a smiřuje se s ním. Opera končí mohutným závěrečným sborem na oslavu pravdy a práva.
 Zpět na Bedřich Smetana

Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ing. Petr Balatý dne 6.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.