Čertův švagr
opera o 5 dějstvích
skladatel: Karel Risinger
libreto: Břetislav Hodek podle Boženy Němcové
premiéra: datum nezjištěno
 

Prolog: Vesnický mládenec Petr, český venkovský chasník z doby roboty, nemá již od mládí na růžích ustláno. Máma mu brzy umírá a zlá macecha ho po tátově smrti ošidí o jediné dědictví - tátův prsten a ještě ho pomocí pana správce posílá na vojnu. Petr však uprostřed bitevního zmatku utíká, svléká si vojenský kabát a vrací se do svého rodného kraje hledat práci.

1. dějství: Vesničané znaveni tvrdou denní robotou se vracejí domů. Zlá doba a přísná vrchnost je všechny tíží a nevědí, jak by pomohli Petrovi, který k nim přichází hledat práci. Politují ho a posílají na nocleh do hospody. Jen mladý Jirka se k němu hlásí jako k příteli a slibuje, že mu pomůže.

2. dějství: Do vesnické hospody je slyšet vyvolávání drába, že páni slibují odměnu za dopadení nebezpečného desertéra. Do hospody přichází důstojník, který má Petra dopadnout a vypráví vesničanům historii o nebezpečném zločinci. Petr, podporován Jirkou, se ozve, aniž se dá poznat. Jeho slova o lásce k rodné zemí připadají desátníkovi i zámožným sedlákům příliš buřičská, a tak se zdá, že ve vsi již práci nenajde. Když pak ještě na "dobrou radu", aby se dal na vojnu, odpovídá, že půjde raději k čertu, náhle se objeví neznámý pán. Počastuje hosty kmínkou, po které všichni usnou a odvádí si Petra s sebou do služby. Při jejich odchodu se probouzí jen desátník, který poznává v neznámém chasníkovi hledaného desertéra a vydává se za ním - třeba i do pekla.

3. dějství: V pekle je skutečně velké horko a dobromyslní čerti z českých pohádek tu hasí svou žízeň pivečkem. Dnes je však vzrušuje ještě něco jiného. Doba služby jejich pozemského služebníka Petra, který prý z nich hraje nejlíp mariáš, již vypršela a Petr se má vrátit na svět. Jejich čertovský rozum sice nechápe, co ho láká zpět do lidského života plného strastí a utrpení, avšak Petr přesto odmítá nabídky knížete pekel, aby ještě zůstal. Vrací se tedy zpět na svět jako"švagr" pekelného knížete, na jehož pomoc se prý na zemi může vždy spolehnout. V pekelné bráně se ještě setká s desátníkem, který konečně nachází jeho stopu, ale toho už čerti z pekla ven nepustí.

4. dějství: Sedmiletá služba v pekle nepřidala Petrovi na kráse, a když se o půlnoci domáhá vstupu do hospody, poděsí  krčmáře, který ho pokládá za samotného čerta. Petr však brzy ukáže své dobré srdce a smysl pro spravedlnost tím, že bohatě obdařuje služebnou Dorlu a ještě ji uhájí před krčmářem, který ji chce o jeho dar okrást, aby měl na daně pro pány. Na zámku vládne kníže, jehož dvě rozmařilé dcery zle utlačují svou třetí hodnou sestru Angelinu a peníze, vyždímané z poddaných, spotřebují na svůj marnivý přepych. Petr  posílá na zámek krčmáře, aby ho ohlásil jako bohatého cizince, jenž si vybere jednu z knížecích dcer za manželku. Jeho přítel čert mu pak slibuje, že mu vrátí jeho lidskou podobu, podaří-li se mu získat lásku čisté dívky.

5. dějství: Obě rozmařilé sestry mají pro princeznu Angelinu, o kterou se Petr uchází, jen opovržení a výsměch, že si vezme "obludu". Angelině však nevadí Petrova zohavená tvář, neboť poznává, že se za ní skrývá čisté lidské srdce. Ale v okamžiku, kdy přislíbí Petrovi svou lásku, její nápadník zmizí. Sotva se Angelina vzpamatuje ze svého úleku, ohlašují  stráže příchod nového mocného pána. Je to ovšem zase Petr, tentokrát již ve své lidské podobě a radostně se hlásí ke své milované Angelině. Ani její sestry však nevyjdou naprázdno. Jejich ženichem je Petrův ďábelský švagr, který si je odnese do pekel. A lid, vedený Jirkou, poznává v Petrovi svého starého přítele a raduje se s ním z vítězství čisté lásky.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ing. Petr Balatý dne 6.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.