Žvanivý slimejš
Dětská opera o 1 dějství
Skladatel: Jiří Pauer (*1919)
Libreto:    Míla Melanová dle Joe Hlouchy
Premiéra:  1950
 

Starý dobrák Kicibej má se svou ženou Saisou jen trápení. Dostává od ní neustále vyhubováno, že už nemůže pro stáří zastat všechnu domácí práci. Po jedné z takových domácích hádek potká Kicibeje vznešený Slimejš. Honosí se sice svou mlčenlivostí, ale brzy Kicibejovi vyzvoní své tajné poslání.

Mořský král Riugu jej vyslal do světa, aby odtud donesl opičí játra, vzácný lék na nemoc královské dcery Otahine. Slimejš sám ještě opici neviděl a Kicibej mu radí, aby na ni počkal u pramene, kam zvířata chodí pít. Ukáže se však, že pramen má zázračnou moc. Sotva se v něm Kicibej omyje, omládne tak, že jej nepozná ani jeho Saisa. Upovídaný Slimejš by jí rád všechno vyzvonil, ale Kicibej chce svou ženu vytrestat a prosí ho, aby jí tajemství omlazující vody neprozradil. Slimejš poslechne Kicibejovy rady a zdřímne si u pramene.

Jeho podivná podoba snadno přivábí opice a jedna z nich, která si chce neznámé stvoření prohlédnout zblízka, doplatí na svou opičí zvědavost. Přiskřípne si své tlapky za Slimejšův  krunýř, a je tak uvězněna. Slimejš ji dokonce svým lichocením přemluví k tomu, že si dá sama svázat ruce a nohy, aby jí její průvodce mohl snáze odnést do mořské říše a ukázat jí tam všechny poklady a zázraky. Zdálo by se tedy, že Slimejšovo  poslání má nejlepší vyhlídky na úspěch, ale žvanivost domýšlivého povídálka vede k dalším komplikacím.

Saise, která dosud marně hledá svého Kicibeje, Slimejš prozradí tajemství omlazujícího pramene a ona, dychtíc po omlazení, do něho skočí rovnýma nohama. Opici, kterou už má bezpečně připoutanou na svých zádech, vyzvoní útlocitný Slimejš všechno, co ji ve vodní říši skutečně čeká. Chytré opici však nedá velkou práci Slimejše přelstít. Namluví mu, že si nechala svá játra viset na stromě a Slimejš jí sám rozváže ruce i nohy, aby si pro ně mohla doběhnout. Ubohá oběť, která tak znova nabyla svobody, nemá ovšem nejmenší chuť vrátit se ke svému katovi.

K dovršení všeho se ještě vrací Kicibej a zjišťuje, že Saisu, jež zůstala v životodárném prameni příliš dlouho, proměnila zázračná voda v malé dítě. Rozzloben se sápe na Slimejše, který vše zavinil svou upovídaností, ale Saisa ho strhává zpět. Žvanivý Slimejš se však potrestal již sám. A tak se oba omlazení manželé chystají k novému životu a nadutý a užvaněný vyslanec mořského krále se vrací s nepořízenou do vodní říše.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.