Legenda z Erinu
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: Otakar Ostrčil
Libreto: na drama Julia Zeyera
Premiéra: 16.6. 1921v Brně
 

1. dějství: Podivnou legendu vypravuje král Erinu Kormak o čarovné, uzdravující moci ruky krále Fenu Finna. Byla mu uštědřená vílou, které kdysi v mládí poskytl pomoc. Trvá však jen pod podmínkou, že král nikdy nikomu neodmítne pomoc. Jestliže tak učiní, pozbude své čaromoci a vydá se krutému osudu. I mladý muž Midak, syn krále Kolgy, jenž utíká ke Kormakovi o radu,  je zajat v tento kruh. Žádá totiž, aby mu Kormak potvrdil podezření, že jeho otec král Kolga, jenž kdysi napadl tyto kraje, padl Finnovou rukou. Kormak odmítá podezření, vždyť Finn se Midaka ujal a vychoval ho jako vlastního syna. Radí Midakovi, aby bez podezíravosti chladně pátral po vrahovi svého otce a slibuje mu, že nenajde-li ho on sám, vezme na sebe vinu za někoho ze svého lidu a zaplatí pokutu za Kolgovu hlavu. Přicházejí další hosté, Finnův syn Ossian a jeho přítel bohatýr Dermat, aby od Kormaka žádali jeho dceru Granii za manželku pro krále Finna. Kormak jejich prosbu neodmítá, avšak naříká, že duch jeho dcery se zatemnil ode dne, kdy se pod jeho hradem konaly rytířské zápasy. Grania přichází a jako bez ducha vyslechne Finnův vzkaz. Odpoví jen tím, že upustí květinu k Dermatovým nohám. Midak, který zatím stál v pozadí, náhle spatří, že skvost, který jako Finnův dar odevzdává Ossian Kormakovi, patříval jeho otci. Jeho podezření se tedy potvrdilo. "Král Finn nebude dlouho žít!" sděluje Midak Dermatovi.

2. dějství: Král Finn přijíždí s celým průvodem k slavným zásnubám s Granií. Ta však teprve teď chápe, co se s ní má stát. Náhle zcela procitá. Posílá Kormakovi, Finnovi i ostatním bohatýrům uspávací nápoj a zatím vyznává Dermatovi, že jej miluje od chvíle, kdy ho spatřila v zápase pod hradem. Ossian i Dara, (???) odzbrojeni velikostí její lásky, radí jí k útěku s Dermatem. Midak nabízí milencům skrýš před Finnovou pomstou - svůj dům v Kerry. Sotva milenci vsednou na koně, vzbouří však Midak hrad a vyjeví Finnovi pravdu. Finn přísahá pomstu a rozesílá svou družinu k pronásledování. Midak ho zadrží a prozradí mu, že milenci jsou v jeho domě v Kerry.

3. dějství: V Midakově domě se Dermat s Granií těší ze své lásky. Grania tuší neštěstí a Midakův příchod to potvrzuje. Midak předstírá, že král Finn přichází do jeho domu náhodou. Posílá milence do úkrytu v dutém stromě a sotva se král Finn objeví, dokonává svou pomstu. Vyláká od Finna roh, jímž by mohl zavolat pomoc i jeho meč a obviniv krále z vraždy svého otce, vrhá se naň. Tu vnikne do místnosti Dermat a prohlašuje, že ne Finn, nýbrž jeho vlastní otec školil krále Kolgu, aby dopomohl svým vojskům k vítězství. Kolgův náhrdelník, jenž vrhl Midakovo podezření na Finna, daroval Finnovi on. Midak po dlouhém váhání slíbí, že se nebude na Dermatovi mstít, že však bude žádat zaplacení otcovy hlavy. Král Finn odpouští Midakovi jeho útok, nakonec i Dermatovi odpouští unesení Granie, avšak svou lásku mu slíbit nemůže. Přesto však svoluje být Dermatovým hostem na jeho hradě.

4. dějství: V podhradí hovoří Dermat s Granií o tom, že snad jim po odpuštění Finnově i Ormakově (Kormakově???) přece jen vzejde štěstí! Dermat je beze zbraně a to poděsí Granií tak, že mu sama spěchá alespoň pro dýku. V tom se však objeví Midak a prohlašuje, že nepřišel jako přítel, nýbrž že žádá odplatu za otcovu smrt a to Granií. Když Dermat odmítá, Midak ho napadne. Hrdě pak sděluje Finnovi, že tak vykonal pomstu za svého otce. Těžce raněný Dermat prosí krále Finna, aby ho svou blahotvornou rukou uzdravil. Finn však stále uražen, že byl únosem Granie uveden v posměch, mu odmítá svou pomoc. Dermat zemře se jménem Granie na rtech. Grania se zoufale vrhá na Dermatovu mrtvolu a vlastní rukou se probodne. Finn nesplnil podmínku, že nesmí nikomu odepřít pomoc. Je proto zbaven své čarovné uzdravující moci. Pro jeho krutost jím opovrhuje i jeho syn Ossian a opouští ho.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.