Ogaři
dětská opera o 2 dějstvích
skladatel: Vítězslav Novák
libreto: Ozef Kalda
premiéra: 7.9.1919 v Novém Městě na Moravě
 

1. dějství: Na stráni na pokraji lesa uspává malá Rozinka Glabajová svou panenku a vzpomíná na melodii, kterou slyšela včera u muziky na slavnosti máje. Brzy se seznámíme s jejími dvěma nápadníky - divokým a klukovským Tomšem, který na scéně poučuje svou družinu o pravidlech zbojnického života a s mírnějším, Rozince oddaným Ozefem, jenž tu se svými stoupenci předvádí znovu celou včerejší slavnost. Úlohu "tlampače" přitom zastává Rozinčin třetí nápadník Janek. Je to hlava otevřená a za chvíli na to se změní ve faráře a oddává Rozinku s Ozefem. Když je ale svatba provázená všemi lidovými zvyky v nejlepším, přižene se Tomšova zbojnická družina, zmocní se nevěsty a donutí kněze, aby ji oddal s Tomšem. Dříve než mohou zasednout ke sváteční hostině, odvolá je hlídka k silnici, kde prý táhnou kupci a zbojníci odejdou za svým řemeslem, zanechavše Rozinku, aby jim hlídala jejich loupežnickou domácnost.

2. dějství: Nešťastná Rozinka, nyní zbojníkova žena, trpce naříká nad svým osudem. Je tu však ještě Ozef, který jí slibuje pomoc a mezi oběma skupinami se schyluje k boji, jemuž zabrání příchod hajného. Ten vypráví dětem o své službě, ale uličnická  Tomšova družina již připravuje další klukovinu. Zbojníci začnou hajného bombardovat šiškami. Nakonec však před ním musí ustoupit a Rozinka zůstane tedy Ozefovi. Nedá se s ním ovšem oddat dříve, než ji Janek, přestrojený tentokrát za advokáta, podle všech pravidel rozvede. Pak následuje druhá svatba, tentokrát "panská". Vše se zdá být v nejlepším pořádku, ale zhrzený Tomeš, který volá Rozinku na boží soud, přeruší svatební veselí a všichni tři nápadníci se znovu dostanou do rozepře. Tentokrát se však iniciativy ujme Rozinka a ukáže jim jako rezolutní a přísná žena i onu méně příjemnou stránku manželství. Ženichové polekaní touto proměnou se rozprchnou, ale klekání je všechny svolává k návratu a pestrá dobrodružství malých pasáčků končí veselou písničkou.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.