Lucerna
Pohádka o 4 dějstvích
Skladatel: Vítězslav Novák
Libreto:  podle Aloise Jiráska
Premiéra: ? (1919)
 

1. dějství: Ve světnici starého mlýna zapisuje mlynář pověsti, jak mu je bába vypravuje. Z klidu je vyruší mušketýr, který vyřizuje příkaz vrchního, aby mlynář přišel vítat kněžnu a aby poslal do zámku svou schovanku Haničku. Mlynář odmítá, není povinen žádnou služebností, nepůjde a Hanička také ne. Nedá se  vrchností připravit o svá práva, která na něm nespravedlivě vymáhá starou lípu na palouku v lese. Učitelský mládenec Zajíček si naříká Haničce na svůj trpký osud hladového pomocníka, který se ani oženit nemůže. Mladá kněžna prý je dobrá, snad tedy pomůže suplika, aby dostal lepší školu. Hubatá Klásková hledá ve mlýně svého muže a také ho za chvíli zastihne, protože Klásek, klarinetista hledá učitelského. Chtějí si smluvit kasací pro paní kněžnu. Hanička se vrací z půdy, kde suší šalvěj a mateřídoušku. Přináší s sebou starou lucernu a dovídá se od babičky, že to je ta lucerna, která znamená poslední služebnost lpící na mlýnu. Ať si prý vrchnost kdykoliv vzpomene, o půlnoci či v poledne, musí mlynář rozsvícenou lucernou svítit na cestu do lesního zámečku. S lucernou padá na celý mlýn tesknota, protože vrchní kdykoliv může lucernou vyhrožovat i tím, že mlynář prohraje svůj spor s vrchností. Do Haničky se zamiluje vodník Michal, ale mlynář se pevně rozhoduje. Děj se co děj, Haničku nevydá ani vodníkovi ani panstvu na zámek!

2. dějství: Téhož dne večer se loučí starý vodník Ivan z vesnického rybníka s vodníkem Michalem. Chce mít klid a stěhuje se do lesního jezírka u zámečku. Ten zámeček je vůbec středem zájmu všech. Vydá se tam Zajíček s muzikanty, aby   kněžně zahráli kasací. Vydá se tam i kněžna, když z přímého hovoru s mlynářem poznala jeho pevnost a víru v právo. Vyzývá mlynáře, aby i on uznal její právo a splnil svou povinnost doprovodit ji do zámečku. Netuší, že vrchní a jeden z dvořanů chtějí využít mlynářovy nepřítomnosti, aby dali porazit lípu a odvedli Haničku na zámek. Paní se nehrozí ani toho, co prohlásí mlynář před svým odchodem. Haničku prý odvedou jen přes jeho mrtvolu. A lípu, po otcích svěřenou, která pro jeho rod znamená symbol jistoty a klidu domova, si porazit nedá. K zámečku se vydá i Klásková, protože podezírá svého muže s nekalých spádů. A když se za mlynářem Loborem rozběhne do tmavého lesa i Hanička, sebere se i vodník Michal a hajdy za ní! Málo klidu najde vodník Ivan v lesním jezírku!

3. dějství: Na lesním palouku muzikanti zkoušejí kasací. Rozežene je však strašidlo hejkal a učitelský na útěku ztratí supliku. Zde ji najde mlynář právě ve chvíli, kdy kněžna, okouzlena mlynářovou mužností i jeho vyprávěním o staré slávě, křivdách i utrpení země, se velmi nerada vrací ze snu do skutečnosti. Vodník Michal, čekaje na Haničku na palouku, rozežene dráby, kteří přišli kácet lípu. Odtud je vlečen Kláskovou za mlynářem, aby i jeho varoval. Kněžna láká mlynáře slibem, že by mohl prospět svému lidu, kdyby opustil domov, svou rodinu, Haničku a odešel s ní do světa. V okamžiku, kdy mlynář již skoro podléhá, ozve se výstraha Kláskové: "Mlynáři, Haničku chtějí odvést a lípu porazit!" Mlynář rázem vystřízliví, vmete kněžně do tváře, že jen proto jej odvedla a lákala pánskou láskou! Jezírko zase osiří, jen Michal prosí Ivana o útulek pro dnešní noc. Zítra si prý vyhledá jinou vodu, do mlýnského náhonu se už nevrátí.

4. dějství: V lese na palouku u lípy, se setkává  Hanička s učitelským. A tu se stane divná věc. Ve chvíli, kdy jdou pro Haničku drábi, otevře se kmen lípy, ona vstoupí na pokyn víl a kmen se zase za ní zavře. Přichází vrchní s dráby, vyhrožuje, že Hanička půjde do dvora za děvečku. Vyslýchá Zajíčka, který odmítá prozradit úkryt a vrchní dává povel k poražení lípy. Zajíček ji brání a už se žene mlynář. Ale než může začít půtka, lípa se rozzáří a z ní vystoupí Hanička, kterou ochránil "čistý duch rodu, zdroj síly, pevný štít." Kněžna, která rovněž přichází v průvodu vrchního, nic nevěděla, rozbíjí lucernu a s ní mlynářovo poddanství. I kantorovi slibuje školu a sama se vrací do své zlaté nudy. A mlynář s láskou vine k sobě pod lípou Haničku, pod strážkyní rodu a svědkem starých zápasů o svobodu.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.