Zkratky
Ivan Mládek (Předposlední leč - Panton 1980)

1.:
Z Pé eL eR do eM eL eR jel jsem přes Čé eS eS eR,
eS eN Bé mé Dé Ká Wé si stoplo na Té Ká.
Mé Dé Ká Wé eS Pé Zet A Bé Té dvacet pět padesát
musí teďka na Gé O do Čé eS A O.

O Há Cé či O Há Vé či co má to Dé Ká Wé
potřebuje z eN Dé eR nová šoupátka,
jsem eR eN éD er. Cé eS cé. z Čé Vé U Té v Praze dvě
v Čé eS A O v Praze tři já mám tlačenku.

Tohle I.A. Vé Há Jé dělá kromě Dé Ká Wé
Bé eM Wé a eN eS U, Ká Dé eF i eM G(dží),
za dvě eL Pí Ká Té O Dé Ká Wé mám na Gé O,
když dostanu na Čé Vé U Té syna Kelblové.

2.:
Kelblová z O Pé Bé Há mistrovi Čé eS A O
dá do bytu Pé Vé Cé a teplou Há dvě O,
vystavené na eL Vé Té Pé Vé Cé však přiveze
skladníkovi Dé Ká Pé šofér Vé tři eS.

Všechno dopadne O Ká za lístky na eF O Ká,
šofér Čé eS A Dé má o Schumanna zájem,
mistr od Čé eS A O známou má na Pé Ká O
její bratr v O Ú eN Zet dělá sestřičku.

3.:
V O Ú N Zet na Wé Cé mistr chytil Té Bé Cé
musí na eR Té Gé, E Ká Gé a E E Gé,
spojení Čé eS A O – Čé Vé U Té – O Pé Bé Há –
- Čé eS A Dé – eF O Ká přerušilo se.

eR eN Dé er. Cé eS cé z Čé Vé U Té dá Dé Ká Vé
eS Pé Zet A Bé Té dvacet pět padesát do šrotu,
z Čé eS eS eR do eM eL eR, z Čé Vé U Té eR eN Dé er.
musí chudák s Čé eS A Dé nebo Čé eS Dé.
 Význam  zkratek (převzato z http://mladek.3web.cz/sezntxt.htm)
 
PLR   Polská lidová republika
MLR   Maďarská lidová republika
ČSSR   Československá socialistická republika
SNB   Sbor národní bezpečnosti
DKW   Deutsche Kraftwagen
TK   Technická kontrola
SPZ   Státní poznávací značka
GO   Generální oprava
ČSAO   Československé automobilové opravny
OHC   Over Head Camshaft - Ventilový rozvod s vačkovým hřídelem v bloku motoru a ventily v hlavě válců
OHV   Over Head Valve - Ventilový rozvod s vačkovou hřídelí v klikové skříni
NDR   Německá demokratická republika
RNDr.   Rerum naturalium doctor - doktor přírodních věd
CSc.   Candidatus scienciarum - kandidát věd
ČVUT   České vysoké učení technické
I.A. VHJ   1. třída výrobně hospodářské jednotky
BMW   Bayerische Motorwerke
NSU   NECKARSULM - značka něm. předválečných motocyklů
KDF   Kraft durch Freude - něm. auta z let 1934 - 1945
MG   Morris Garages - Značka britských automobilů
LP   Long Play (= černá deska, tzv. "elpíčko")
KTO   Kamarádi táborových ohňů
OPBH   Obvodní podnik bytového hospodářství
PVC   Polyvinylchlorid
H2O   Chemický vzorec pro vodu
LVT   Liberecké výstavní trhy
DKP   Drobné a Krátkodobé Předměty
V3S   Vojenské vozidlo, úplný název Praga V3S
OK   V pořádku
FOK   Film, Opera, Koncert
ČSAD   Československá autobusová doprava
PKO   Pražská kulturní organizace
OÚNZ   Obvodní ústav národního zdraví
WC   Water Closet (= toaleta)
TBC   Tuberkulóza
RTG   Rentgen
EKG   Elektrokardiograf
EEG   Elektroencefalograf
ČSD   Československé dráhyA ještě "čtivější" verze:

1.:
Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR,
SNB mé DKW si stoplo na TK.
Mé DKW SPZ ABT-25-50
musí teďka na GO do ČSAO.

OHC či OHV či co má to DKW
potřebuje z NDR nová šoupátka,
jsem RNDr. CSc. z ČVUT v Praze 2
v ČSAO v Praze 3 já mám tlačenku.

Tohle I.A. VHJ dělá kromě DKW
BMW a NSU, KDF i MG(dží),
za 2 LP KTO DKW mám na GO,
když dostanu na ČVUT syna Kelblové.

2.:
Kelblová z OPBH mistrovi ČSAO
dá do bytu PVC a teplou H2O,
vystavené na LVT PVC však přiveze
skladníkovi DKP šofér V3S.

Všechno dopadne OK za lístky na FOK,
šofér ČSAD má o Schumanna zájem,
mistr od ČSAO známou má na PKO
její bratr v OÚNZ dělá sestřičku.

3.:
V OÚNZ na WC mistr chytil TBC
musí na RTG, EKG a EEG,
spojení ČSAO – ČVUT – OPBH –
- ČSAD – FOK přerušilo se.

RNDr. CSc. z ČVUT dá DKV
SPZ ABT-25-50 do šrotu,
z ČSSR do MLR, z ČVUT RNDr.
musí chudák s ČSAD nebo ČSD.
 Zpět na stránku Ivana Mládka