Pohádka o ševci
Opera -  pastorela o 1 dějství podle L. N. Tolstého
Skladatel: Bohuslav Martinů
Libreto:    na anglický text r.1951
Premiéra: 1953 televize New York
 

Obsah:  V suterénu chudé ševcovské dílny pracuje Martin Avdějič. V okně, vedoucím do oživené ulice, denně pozoruje stovky párů bot, které prošly jeho rukama. Nemá již nikoho na světě, jeho žena i dítě zemřely a jediným společníkem je mu starý sedlák, jemuž se občas vyzpovídá ze svého pocitu prázdnoty a únavy životem. Starý písmák jej však odkazuje na slova bible a učí jej pokoře a trpělivosti. Jeho slova na Avdějiče hluboce zapůsobí a jednoho večera se mu zdá, že slyší hlas Ježíše, který mu slibuje, že ho příští den navštíví.

Druhého dne ráno se Avdějič snaží ze svého okna zahlédnout pár bot, který  ještě nezná. Když je jeho čekání marné, zve do své dílny starého vysloužilce Stěpaniče, jehož hostí a těší vlídným slovem. Stejně tak se zachová i k chudé ženě, která se svým dítětem hladoví. Nakonec ještě pomůže  malému chlapci, jenž z rozpustilosti prodavačce ukradne jablko z košíku. A když po celodenní práci opět otevře svoji bibli, konečně pochopí, čeho se mu v životě dosud nedostávalo - upřímné a teplé lásky k bližnímu, ke všem chudým a ubohým, v jejichž podobě ho toho dne navštívil sám Bůh.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.