Julietta
Lyrická opera o 3 dějstvích
Bohuslav Martinů
Podle skladatele Neveuxe
16.3.1938

Obsah: Michel, pařížský knihkupecký cestující, se ocitá na svých cestách v malém přístavním městečku. Před svým návratem do Paříže se prochází po malém náměstí a zde otevřeným oknem jednoho domu slyší dívčí píseň o lásce. Po návratu do Paříže se mu tato vzpomínka nepřetržitě ve snu vrací. Touha a hledání tvoří vlastní obsah opery, jejíž děj začíná v okamžiku, kdy se Michel vrací do městečka.

1. dějství: Městečko vypadá stejně jako dříve, ale něco se změnilo. Jeho obyvatelé se chovají podivně a záhadně. Ztratili paměť a mají schopnost realizovat jen současný, okamžitý prvek svého času. Michel o tom všem nic neví, a tak je postaven do směšných i tragických situací. Michel konečně najde svou Juliettu, ale i zde se tyto situace opakují a celá hra se přemisťuje do tak silné iluze, že všechny fikce a fantazie nabývají tvářnost reality. Michel, který jediný věděl, co chce a proč sem přišel, se sám ponenáhlu ztrácí v tomto světě, kde vše existuje jen pro daný okamžik, kde není minulost ani budoucnost. Situace se střídají bez příčin i bez následků. Michel se chce vrátit do Paříže, ale dovídá se, že žádný vlak tu neexistuje. "Ale vždyť jsem s ním přijel!" Ne, vlak tu nemají. Hadač z ruky vykládá minulost, ne budoucnost. Obchodník s vínem vypravuje vyložené nesmysly, ale všichni mu věří, něco jim to z velké dálky připomíná. Každou sebemenší vzpomínku si přivlastňují a jsou z ní šťastni. V lese se v noci koná slavnost, ale nikdo neví kdy a proč. Michel si vzpomíná, že měl jako dítě malou hračku, kachnu, která běhala kolem dokola. Za tak vzdálenou vzpomínku je jmenován starostou města, což je okamžitě všemi obyvateli zapomenuto.

2. dějství: Julietta ho přivítá, jako by jej znala odjakživa. Celá milostná scéna přechází v tak vyhrocené střetnutí konkrétnosti Michela a fantazie Julietty, že vrcholí  ranou z revolveru. Michel vystřelí za odcházející Juliettou, slyší výkřik, ale neví už ani sám, zdali to byl on, který vystřelil. Zabil ji? Slyšel ránu i výkřik. "Neslyšel jste nic? Výstřel?" ptá se lesního hlídače, který mu odpoví: "Ovšemže jsem slyšel! Sám jsem vystřelil po kachně, ale chybil jsem ji!" Zoufalý Michel se vrací na náměstí k domu Julietty. Snad je už zpět doma. Stará dáma, otvírající mu dveře uprostřed noci, říká, že si vůbec nepamatuje, že by někdo jiný než ona sama v domku bydlel. Námořníci jdoucí hledat tělo Julietty přinesou jen závoj. Proč jsem sem vlastně přišel? Je to všechno pravda nebo jenom sen? Nebo je vše jako ty pohlednice z Toleda a Sevilly, které jsme si prohlíželi v lese s Juliettou a z nichž jsme si vybavovali vzpomínky na města, ve kterých jsme nikdy nebyli? "Co to tu děláte tak pozdě v noci?" dotazuje se ho nějaký muž. Nejste snad ten cestující z mé lodi? Ano, já jsem ten cestující, odpovídá Michel. Loď se však přetvoří na jakousi kancelář snů, kde za určitý poplatek si každý může vybrat svůj sen. Sem přichází chlapec snít o Buffalo Billovi, zločinec si přeje sen o svobodě, žebrák o pobytu u moře, strojvedoucí se chce podívat na fotografii mrtvé dcerušky v albu, v němž Michel nalezne jen prázdné listy. Michel je stále varován, že jeho sen už skončil a že musí odejít. Když je odhodlán tak učinit, uslyší náhle znovu hlas Julietty volající jej zpět.

3. dějství: Vrací se zpět, chce Juliettu znovu najít, ale jeho sen je skončen. Potkává zástup lidí, kteří dali přednost tomu, aby žili ve snech navždy. Michel se poleká, neumí se rozhodnout. Stále slyší hlas Julietty volající ho zpět a zároveň je varován úředníkem kanceláře, aby odešel. "Zavíráme", oznamuje hlídač. Nechte mne ještě naposled projít těmito dveřmi, dlouho jsem někoho hledal, až dnes jsem ho konečně nalezl. Je to dívka a je za těmito dveřmi," prosí Michel. "Nikdo tam není", odpovídá hlídač, musíte odejít. Otevře dveře a světlem ukáže prázdný prostor, ale Michel stále slyší hlas volající ho zpět a náhle všechny vzpomínky prošlé právě v tomto snu se mu znovu vracejí.

Hra by mohla začít od začátku. Děj není ukončen, stále pokračuje - je to jen sen.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ing. Petr Balatý dne 6.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.