Hry o Marii
Opera o čtyřech dílech
Skladatel: Bohuslav Martinů
Libreto: u jednotlivých částí
Premiéra: 23.5.1935 v Brně
 

Úvod: Hry o Marii jsou čtyři hry, seřazené vedle sebe. Spojuje je sice slohové ladění, nikoliv však přímá dějová souvislost.

1. díl: Panny moudré a panny pošetilé. Libreto podle starého francouzského textu adaptoval Vítězslav Nezval.

Obsah: Hra o pannách moudrých a pošetilých je jednou z nejstarších duchovních her. Klade se asi do poloviny XII. století. Svůj děj čerpá z 25. kapitoly evangelia sv. Matouše. Sbor a archanděl Gabriel předpovídají pannám příchod nebeského ženicha Krista a varují je, aby neusnuly. Moudré panny neusnou, pečují o své lampy a Kristus je uvede do království nebeského. Pošetilé panny však usnou, jejich lampy dohoří a brána nebes se před nimi uzavře.

2. díl: Mariken Z Nimegue. Libreto podle vlámské legendy napsal V. Závada.

Obsah: Krásná Mariken jde na trh do blízkého městečka, ale jeho výklady a krámy ji tak okouzlí, že se zdrží až do večera a cestou domů za tmy zabloudí. Vyděšená a bezradná volá nyní o pomoc boha i ďábla. Za své rouhání se stane ďáblovou obětí. Jako jeho pomocnice s ním bloudí po světě a svou svůdnou krásou okouzluje pijáky a karbaníky v krčmách a rozsévá mezi nimi nešvar a hřích. V jakémsi vlámském městečku spatří však proti ďáblově vůli hru o ďábelském advokátu Maskaronovi a Panně Marii, která líčí nekonečnou milosrdnost boží. Pod jejím dojmem se dá i Mariken na pokání. Ďábel ve svém vzteku zahubí její tělo, ale její duše, vykoupena upřímnou lítostí, je však spasena.

3. díl: Narození Páně. Pastorela na slova lidové moravské poezie.

Obsah: Ve třetí hře svého cyklu navazuje skladatel na domácí tradici a v textech moravské lidové poezie zpracovává lidové pastorální téma. Panna Marie, která nenajde útulek v hospodě ani u kováře, dá život božímu synovi v chlévě. Obraz končí jásavými pastýřskými zpěvy.

4. díl: Sestra Paskalina. Libreto podle lidové poezie a skladatele.

Obsah: Sestra Paskalina, věrná služebná Matky Boží, neodolá svůdnému hlasu světské lásky. Odkládá svůj klášterní závoj a klíče a odchází s tím, koho miluje, do světa. Maria sama však přijímá její závoj a klíče a po celou dobu, po níž Paskalina putuje světem, vykonává za ni klášterní službu. Zdá se již, že Paskalina silou své oddané lásky překoná úklady ďábla, který bojuje o její duši. Démon se tedy rozhodne ukončit tento boj. Zabije Paskalinina milence a obviní Paskalinu z vraždy. Světská spravedlnost pošle Paskalinu na hranici. Z plamenů ji však zachrání Panna Maria a přenese ji zpět do kláštera, kde jí opět vrátí její závoj a klíče.Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková, p.p., dne 12.6.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.