Léto
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Miroslav Krejčí (1891 - 1964 v Rychnově nad Kněžnou)
Libreto: podle Fráni Šrámka
Premiéra: 4.12.1940 v Praze
 

1. dějství: Mondénní paní Valca se ovšem na venkově nudí, a proto jí lichotí obdiv mladého Jana, který přichází, aby vyslechl úsudek strýčka redaktora o svých básnických pokusech. Mladá a svůdná tetička mu ihned učaruje a málem by se pro ni ve svém poblouznění dostal do hádky se strýcem. Peroutův letní pobyt však pro něho chystá ještě jedno překvapení. Setká se tu se Stázou, jež zde posluhuje a od níž byl celou řadu let odloučen. Někdejší přítelkyně z dětství vyrostla zatím v dozrávající dívku, vonící zdravým venkovem a jejich dovádivé dětské škádlení, k němuž se oba vrací, dostává náhle novou a neznámou příchuť. Překvapen a zmaten těmito novými pocity prchá Jan z Peroutovy domácnosti, kde ve svém rozechvění zapomene i klobouk.

2. dějství: Janův zmatek neujde pozornosti jeho vychovatele, vyrovnaného faráře Hory, plného vyzrálé životní moudrosti a smířlivosti, jemuž na faře hospodaří slečna Růženka. Oba se strachují o osud svého svěřence, zvláště když Jan přijde domů mokrý jako hastrman. Spadl do tůně, když tam chtěl utrhnout vodní růži pro paní Valcu a jen Stázin otec ho zachránil před utonutím. V tom však na návštěvu přichází paní Valca se svým manželem a s básníkem Chvojkou, který sem za ní přijel. Farář odchází k sousedovi za včeličkami a Perout jde za ním. Paní Valca zůstane tedy sama se svými dvěma ctiteli. Chvojkův suše ironický tón však snadno vyprovokuje žárlivého Jana k mladičkým výbuchům žárlivosti a zmatený gymnazista nakonec utíká do domu, kde své rozechvění vyzpívá vášnivými tóny svých houslí. A je to síla jeho mladého nespoutaného citu, jež dodá Chvojkovi i paní Valce odvahu, aby alespoň na chvilku zapomněli na prázdnotu a marnost svých životů. Okouzlen podmanivou krásou letního večera vyzná Chvojka paní Valce lásku.

3. dějství: Farář Hora právě vyprovází z katechismu dva venkovské snoubence, kteří se připravují na vstup do manželství. Jeho slova kreslí před nimi jejich příští život, prostý a přímý, ale krásný. Nejsou však jediní, kteří si dnes k Horovi přišli pro povzbuzení a laskavé slovo. Perout již dávno cítí napětí, jež panuje mezi ním a jeho ženou a nyní Stáza mu přináší přímo do Horovy zahrady dopis paní Valci. Obsahuje její rozloučení. Paní Valca odjíždí s Chvojkou a farářova smířlivá slova přivádějí zatrpklého Perouta ke klidné rezignaci. Je tu však ještě Jan, jenž se nedovede tak snadno přenést přes své první zklamání. Ale i jemu ukáže letní večer cestu z poblouznění. Najde ji v obětavé a stejně mladistvě vzrušené lásce rozechvělé Stázy. Oba mladí milenci odcházejí ven do luk pod šíři nebe a chápající a rozumějící Hora se za nimi klidně dívá ze své zahrady.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.