Hejtman Talafus
Opera o 5 dějstvích
Skladatel: Miroslav Krejčí
Libreto: Eva Klenová
Premiéra: 18.3.1948 v Praze
 

Prolog: Bouřlivé doby husitských válek zavály na kališnické Slovensko hrdou uherskou šlechtičnu paní Máriu, kterou rodiče proti její vůli provdali za slovenského zemana Bodorovského. Sama v cizí zemi, odloučená od svého milence Imricha, který je snad někde v husitském zajetí, žije Mária v Žilině po boku drsného a slabošského vojáka, jenž po krčmách prohrává v kartách všechen svůj majetek.

1. dějství:  Katka, stará služebná v domě Bodorovských, neví, co vlastně její paní chybí. Vždyť si žije v pohodlí a má všeho dost. Vidí v Márii jen nenáviděnou uherkyni, a tak ještě pobídne Bodorovského, který se s rotmistrem Poberou vrací z krčmy domů a nemá již oč hrát, ke hře v kostky o svou ženu, proti níž Pobera sází váček dukátů. Bodorovský prohraje a Pobera si chce svou kořist odvést. Před oběma podnapilými kumpány hrdou Máriu však zachrání hejtman Talafus, jenž vyhovuje jejímu přání a odváží krásnou cizinku na Muráň, kam ho vede jeho vojenská služba.

2. dějství:  Uvítání, jehož se jim na Muráni dostane, není právě nejradostnější. Talafus má k smrti odsoudit vzbouřivší se uherské zajatce. Na Máriiny prosby jim trest promíjí a chce dát popravit jen podněcovatele vzpoury. Mária však žádá místo šperků, které jí Talafus nabízí, i život tohoto provinilce, zvláště když se dovídá, že odsouzený je její Imrich, jenž na ni ještě před smrtí vzpomíná. Je však už příliš pozdě. Na nádvoří padne rána a Mária, zlomená ztrátou svého milého, přísahá krutou pomstu Talafusovi, jehož chce nyní přemoci lstí a zradou.

3. dějství:  Talafus, okouzlený krásou hrdé Maďarky, veze Máriu s sebou na Spišský hrad. Očekává tu sice útok uherských vojsk Hunyadyho, ale věří, že se ubrání, neboť má vzácného rukojmího.Je to jagerský biskup, jenž padl do zajetí Bratříků. Mária však již připravuje svou pomstu. Vyžádá si svolení, aby se směla u biskupa vyzpovídat a spolu s uherským zajatcem Mihalym připravuje na noc biskupův útěk. Ve vhodném okamžiku chce pak dát sama nepřátelským vojskům znamení k útoku na hrad. Zakolísá sice, když jí Talafus, jenž odbude posla, kterého za ním poslala manželka z Čech, znovu dokáže svou lásku. Přesto však provede svůj plán a osvobodí biskupa, zatímco Talafus, oslavující svůj svátek, zpívá a veselí se s Bratříčky a vojačkami. Uprostřed jejich veselí přiběhne Pobera, přinášejíc zprávu o biskupově útěku a obviní Máriu ze zrady. Talafus však slepě věří své krásné milence a obhájí ji proti Poberovým útokům.

4. dějství:  Talafusova oddaná láska způsobila, že se i v Márii vzmáhá nový cit k hejtmanovi, jemuž se původně chtěla pomstít a jenž bude otcem jejího dítěte. Bojuje mezi láskou k němu a povinností ke svým uherským krajanům. Je však již pozdě, aby odčinila svou zradu. Když se zdráhá dát Uhrům smluvené znamení, učiní tak sám Mihaly, který již nechce čekat na váhající Máriu. Uhři udeří na hrad, zmocní se Spiše a z rozvalin pevnosti se ozývá jen nářek zrazených a pobitých Bratříků.

5. dějství:  V kostelíku v Lechnicích žije husitský kněz, který prý dovede na krátký čas přivolat mrtvé tělo zpět do života. K němu přicházejí nyní Pobera s Talafusem, kterým se podařilo uprchnout z dobyté Spiše. Talafus nevěří, že Spiš padla Máriinou zradou a chce, aby Mária, kterou považuje za mrtvou, o tom sama podala svědectví. Ve stejnou dobu do kostelíka přivádí Máriu láska k Talafusovi, které se rovněž podařilo vyváznout ze Spiše životem. Na knězovy přísné otázky Mária doznává, že dopomohla k osvobození biskupa a věděla o připravovaném přepadu spišského hradu. Tato odpověď stačí prudkému Poberovi, aby zrádkyni proklál svým mečem. Talafus zlomen klesá nad její mrtvolou. Vědomí povinnosti k vlasti jej však opět vrací k životu. Nepřítel ohrožuje nyní i českou zemi a vojska Bratříčků vracející se domů hájit svou vlast volají Talafuse mezi sebe k rozhodným bojům.Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková, p.p., dne 12.6.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.