Pozdvižení v Efesu
Komická opera o 2 dějstvích
Skladatel: Iša Krejčí (1904 – 1968)
Libreto:    J. Bachtík dle Komedie plné omylů od W. Shakespeara
Premiéra: 8.9.1946

1. dějství: Antifolus, syrakuský občan, jezdí po světě a pátrá spolu se sluhou Dromiem po svém bratrovi, který byl před lety unesen i s Dromiovým bratrem. Připlouvají do Efesu. Nevědí, že mezi Efesem a Syrakusami vznikl spor a že hrozí poprava každému ze Syrakus, který se v Efesu objeví. Antifolus posílá Dromia do přístavního hostince, aby uložil zbytek jejich peněz.

Po chvíli se Dromio vrací a vyzývá svého pana, aby přišel domů, že na něho čeká manželka s obědem. Antifolus sluhu vyžene, protože si myslí, že si z něho tropí žerty. Neví ale, že ten, koho právě vyhnal, je Dromiův bratr. Netuší, že v Efesu žije také jeho bratr, po kterém tak dlouho pátrá.

Dromio Efeský se vrací s nepořízenou. Adriana, manželka Antifola Efeského, který je rádcem vévodovým a nejbohatším obchodníkem v Efesu, je na svého domnělého manžela rozezlena. Myslí si, že je v tom nějaká žena, a proto se se sestrou Lucianou za ním vypraví.

Když se Dromio Syrakuský vrací z hospody, diví se výčitkám svého pana, že si z něho tropil žerty. Dromio Efeský je mrzutý z rozmaru svých chlebodárců. Paní Adriana s Lucianou přicházejí do přístavu a obě naléhavě zvou Antifola Syrakuského k obědu. Ten se sice se svým sluhou podivuje, ale pozvání od neznámých krásek přijímá.

Po chvíli se objevuje pravá dvojice, ale Adriana ji od zavřených dveří odhání, protože se domnívá, že už přece svého manžela a sluhu k obědu přivedla. Antifolus Syrakuský se dvoří Lucianě, které se sice také líbí, ale je zděšená láskou domnělého švagra. Když pak přichází zlatník Angelo, Antifolus Syrakuský od něho přijímá řetěz pro Adrianu objednaný Antifolem Efeským. Ale neplatí jej.

I k Dromiovi Syrakuskému se hlásí tlustá a výřečná žena, která tvrdí, že je jeho manželkou. Oba Syrakusané se sice baví, ale bojí se následků. Antifolus Efeský mrzutě sedí se svým sluhou na ulici. Myslí si, že jeho paní je mu nevěrná a chce ji i jejího svůdce potrestat bičem. Přichází k němu zlatník Angelo a žádá ho o zaplacení zlatého řetězu, který prý mu odevzdal v jeho domě. Dojde k rozepři, při které strážník zatýká Antifola Efeského.

2. dějství: Adriana se trápí láskou svého domnělého manžela k Lucianě. Právě když se Luciana k lásce přiznává, přibíhá Dromio Syrakuský a žádá pro svého pána, který byl zatčen, třicet zlatých na jeho vyplacení.

Hlasatel zve vévodovým jménem všechny Efeské na večerní slavnost pořádanou ve vévodově paláci. Antifolus Syrakuský si do přístavu posílá pro meč. Téhož  večera chce odplout, protože se dozvídá od svého sluhy, že byl před chvílí “zatčen”.

Jakmile oba odejdou, v doprovodu strážníka přichází Antifolus Efeský marně čekající z domova na výkupné. Adriana myslí, že její manžel pozbyl rozum a přivádí lékaře. To rozzuří Antifola Efeského do té míry, že začne opravdu zuřit jako šílený . Dostane proto svěrací kazajku a je zavřen do kobky.

Všechno se stále víc a víc zamotává. Zlatník Angelo spatří Antifola Syrakuského se zlatým řetězem na krku. Myslí si, že utekl z blázince a chce ho pronásledovat, když tu se náhle objeví Dromio Syrakuský s mečem. Zlatník před ním mizí, ale po chvíli se vrací s četou ozbrojenců. V nastalém zmatku se vysvětlí, že oba napadení jsou ze Syrakus. Před zatčením je zachrání Adriana a Syrakusové přes zídku prchají do vévodovy zahrady.

Tu se objevuje Antifolus Efeský a stěžuje si vévodovi na utrpěná příkoří. Za jejich hovoru přichází Antifolus Syrakuský se svým Dromiem. Vše se vysvětlí a obě bratrské dvojice se objímají. Ke všem zmatkům došlo podobností obou Antifolů a Dromiů. I vévoda promíjí Syrakusanům jejich vstup do Efesu a všichni se s uspokojením účastní slavnosti u vévody.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.