Hipolyta
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Jaroslav Křička (1882 - 1969 v Kelči na Moravě)
Libreto: Petr a Jaroslav Křička
Premiéra: 10.10.1917
 

1. dějství: Padovský prefekt Alessandro del Dardo je, jak patřilo v renesanci k dobrým mravům všech urozených pánů, také básníkem. Domnívá se, že nejdokonalejší ztělesnění krásy nalezl v půvabných rysech Hipolyty, prosté dcery zedníka Mattea. Ta má však málo porozumění pro jeho sonety a obdivné projevy jeho básnických přátel a ve své vrozené nedůvěře ke všemu, co je cizí jejímu světu, ho odkazuje na svého otce. Zedník Matteo si rád přihne, a když jej prefekt se svými přáteli potká, je právě v povznesené náladě. Nabídka vznešeného pána mu ovšem lichotí a jednání má hladký průběh. Za 120 dukátů je Hipolyta zaprodaná do prefektského paláce, aby tam předsedala velké slavnosti na oslavu krásy. A pro zoufalou a zmatenou dívku, která se podrobuje jen na domluvu své energické přítelkyně Anniny, přichází slavnostní průvod, aby ji uvedl do jejího nového domova.

2. dějství: Skleníkové prostředí prefektova zámku však nesvědčí prosté luční květině. Hipolyta má až po krk všech vzácných voňavek, balzámů a mastí, jimiž ji denně natírají její komorné. Urozený básník ji sice neustále zahrnuje vybranými projevy své Múzy, ale dosud se neodhodlal ani k tomu, aby ji políbil. Věrná Annina jí tedy dopomůže k útěku. Vydává ji za mladého pastevce Silvestra, který prý musí prchnout, protože ze žárlivosti zabil Maura a svěří ho ochraně pastevců, opatřujících svá stáda na Monte Ortone. Prefektovi přátelé jsou svědky Hipolytina útěku, nezadrží ji však doufajíce, že Alessandro nyní vystřízliví ze svého opojení.

3. dějství: Útlý mladíček, který prý dokázal zabít člověka, se stane brzy středem pozornosti prostých pasáků. Zvláště Castracano, vychloubající se neustále svou silou, si ho oblíbil. Svou náklonnost však projevuje velmi osobitým a dokonce obhroublým způsobem. Komanduje mládence, který za něho dělá všechnu jeho práci a dokonce ho hrubě srazí k zemí, chtěje vyzkoušet jeho sílu a zručnost v zápase. Teprve když pozná jeho bezmocnost, dokáže mu své přátelství, které se neleká obětí. Když Alessandro se svými přáteli přijíždí do hor, aby tam hledal uprchlého "Silvestra",  sám Castracano se vydává za domnělého vraha a je ochoten podstoupit za svého druha i bičování a smrt. Teď však zasáhne Hipolyta a dá se poznat Alessandrovi i Castracanovi ve své pravé podobě. Užaslému prefektovi pak nezbývá než ustoupit a blahopřát svému šťastnějšímu sokovi, který si teprve nyní uvědomuje, že to, co cítil k bezbrannému příteli, byla vlastně láska k milující dívce.Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková, p.p., dne 12.6.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.