Bílý pán
Komická opera o 6 dějstvích
Skladatel: Jaroslav Křička
Libreto: J.L.Budín na motivy Oskara Wilda
Premiéra: 27.11.1929 v Brně
 

1. dějství: Do klepání psacích strojů a nářků prokuristů velké realitní kanceláře, stěžujících si na špatně časy, přichází vzácný host - bývalý ministr, pan poslanec Prousek, který by si rád zajistil pěkně letní sídlo na zámku v Satalicích. Majitel kanceláře pan Taštička udělá pro pana ministra za tučnou provisi vše, co bude v jeho silách. Upozorňuje ho však, že v zámku straší. Ale strašidlo, které znepokojuje pana exministra, je jen romantickým lákadlem pro amerického vyslance pana Hollywooda a jeho dceru Elinor. Hosté ze zámoří se do starobylého zámku prostě zamilují a nedbají ani varování posledního potomka hraběcího rodu, Jiřího Satalického, s nímž se v kanceláří setkají.

2. dějství: Na satalickém nádraží vítá vzácné hosty místní kapela. V zámku se americká návštěva seznámí se služebnictvem stejně rychle jako komorná Andulka s jiným členem americké výpravy, kovbojem Bobem. Manželé Hollywoodovi si zahrají se svými dětmi Elinor a Cedrikem svou obvyklou partii stolního tenisu a zámek se chystá ke spánku. Podnikavý Cedrik překvapí starou kastelánku, když vyčistí nesmyslnou skvrnu na podlaze americkým čisticím prostředkem. Krásná Elinor se zalíbí Jiřímu a nyní poslouchá jeho vyprávění o dávném nápisu v knihovně. Strašidlo prý může vysvobodit pouze láska, jež se od dob prokletí hradu vyhýbá, a polibek nebojácné dívky. Slečna Elinor však nebere takové věci vážně, ničeho se nebojí a přijde se o půlnoci do knihovny na strašidlo sama podívat. A s ní přispěchá i Cedrik, který vyslechne její rozhovor s Jiřím.

3. dějství: O půlnoci se v knihovně vystřídají téměř všichni obyvatelé zámku: Andulka s Bobem, Cedrik a konečně Elinor a Jiří, který doufá, že v přestrojení za strašidlo nažene Američance hrůzu nebo ji alespoň připraví o polibek. Jeho plány však skončí neblaze. Kovboj Bob jej chytí do lasa a odmaskuje a manželé Hollywoodovi, které nastalý zmatek přivolá do knihovny, jej obžalují z podvodu, kterého se dopustil, aby zvýšil cenu zámku. A že se na něho hněvá i Elinor, není třeba dodávat.

4. dějství: Ale ani skutečnému duchu, který o něco později řinčí svými řetězy na chodbě, se nevede lépe. Pan Hollywood jej ohromí svým plánem na přestěhování do Ameriky. Paní Hollywoodová jej pohostí medicínou proti žlučovým kamínkům a Andulka s Bobem vidí v jeho příchodu jen vhodnou záminku, aby se mohli "bát" společně v neosvětleném pokoji.

5. dějství. Teprve na Elinor, která ještě stále vzpomíná na strašení Jiřího, zjevení ducha opravdu zapůsobí a představa, že by měla políbit jeho mrtvolné rty, ji dokonce donutí k volání o pomoc. Její výkřik uslyší Jiří, a když si zmatená Elinor uvědomí, že Jiřího vlastně miluje, ukáže se, že i polibek dvou milujících se lidí stačí k tomu, aby se ubohému strašidlu dostalo věčného klidu.

6. dějství: Pro pana Hollywooda pozbyl však satalický zámek ztrátou strašidla své ceny a přenechává jej rád panu poslanci Prouskovi, který se již mezitím zase stává ministrem a je ochoten uplatňovat své právo na zámek i z moci úřední pod záminkou, že pan Hollywood nemá k vývozu strašidla celní povolení. A tak se za zvuku satalické vesnické kapely končí fraška, nabádající v závěru obecenstvo, aby se pomocí zdravého rozumu a přátelské domluvy zbavilo všech zbytečných strašidel, která mu otravují život.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ing. Petr Balatý dne 6.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.