Cesta oknem
Komická opera o 1 dějství
Skladatel: Karel Kovařovic (1862 - 1920)
Libreto: Emanuel Züngel
Premiéra: 11.2.1886 v Praze
 

   Do pěkného zámečku, v němž jako by musela sídlit jen samá radost, přijíždí jako host baron Lagey. Majitel zámečku je jeho synovec Raoul, jehož mladé manželské štěstí je zle pošramoceno svárlivou tchýní. Hádky jdou tak daleko, že Raoulova žena Gabriela jednou dokonce skáče z okna - ovšem bezpečně do kupky sena a Raoul se stěhuje do zahradního pavilonu a už měsíc tam bydlí. Zatím si manželé jen dopisují. Protože ultimátum, které Gabriela na radu matky od Raoula žádá, klade podmínky úplného manželova zotročení , musí svou radou zasáhnout starý, zkušený Lagey. Poradí Raoulovi, aby odpověděl Gabriele ultimátem ostřejším, že se s ní neusmíří, dokud se nevrátí touž cestou, jakou od něho odešla - oknem. Když se Raoul doví, že první skok z okna byl pouhou lstí  (Gabriela se mimoděk přizná, že dobře věděla o seně pod oknem), poslechne a dopis napíše.
 
    Ještě raději přijme i druhou radu, aby se zúčastnil venkovské svatby a dobře se na ní bavil. Gabriela skutečně vidí Raoula, jak při tanci políbí mladou nevěstu a tu je s jejím vzdorem konec. Přes odpor matky přistaví pod okno žebřík a vrátí se k manželovi s pokornou prosbou o odpuštění a slibem, že už bude jen a jen oddanou manželkou.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ing. Petr Balatý dne 6.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.