Bianca a Giuseppe
opera o 4 dějstvích
skladatel: J.B. Kittl (1809 - 1868)
libreto: Richard Wagner
premiéra: 19.2.1868 v Praze
 

1. dějství: Před zámkem markýze Malviho se připravuje veselí. Je tu i mladý Giuseppe, syn starostův a Klára, která ho miluje. Ale Giuseppe myslí jen na Biancu, dceru markýzovu, kterou od něho dělí rod a bohatství. Ze vzdoru se Giuseppe rozhodne, že  při veselici vyzve Biancu podle staré výsady starostova syna k prvnímu tanci, aby se tak k ní veřejně přihlásil. Objeví se tu i ubohá harfenice Brigita. Tu však surově zahání hrabě Rivoli, předurčený ženich Biančin. Je to jeho sestra, která prý sňatkem s prostým člověkem poskvrnila svůj rod a čest. Stejně krutě dává Rivoli příkaz, aby byl spoután Giuseppe, když skutečně vyzve Biancu k tanci. Z rukou vojáků jej však osvobodí Vincenzo Sormano.

2. dějství: Vysoko v alpských horách se Giuseppe dovídá od svého zachránce, že Sormano je manželem Brigity a že se z touhy po pomstě na Rivolim postavil v čelo zbouřenců proti italskému králi. Nutí Giuseppa, aby vedl vzbouřence přes hory. Ten se k tomu rozhodne teprve tehdy, když se přesvědčí o Rivoliho špatnosti, jenž svou sestru Brigitu dohnal k smrti a má se příštího dne stát mužem Biancy.

3. dějství: Zoufalá Klára přinese Biance zprávu, že boj vzbouřenců s italským vojskem dopadl nešťastně a že Giuseppe, zajatý v poli, má být popraven. Bianca prosí svého otce, aby Giuseppa zachránil, musí však za to slíbit, že se provdá za Rivoliho. Klára se rozhodne dopomoci Giuseppovi k útěku. V přestrojení za mnicha se spolu se žebrákem Colou vloudí do pevnosti a v mnišských kutnách převlečení Giuseppe a Sormano uprchnou ze zajetí. Útěk je zpozorován pozdě.

4. dějství: Giuseppe a Sormano se dostávají až do Nizzy a to právě ve chvíli, kdy se koná svatba Biancy s Rivolim. Sormano těší Giuseppa, že mu bude Bianca navrácena, protože francouzské vojsko si již blíží k městu. Giuseppe se ale neovládne, vrhá se na Rivoliho a zavraždí ho. Bianca, jež před vynucenou svatbou požila jed, umírá v jeho náručí a nešťastný Giuseppe, aby splnil poslední Biančino přání, vrhá se v čele italského vojska proti Francouzům. Padá jejich první ranou.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ing. Petr Balatý dne 6.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.