Pan Johanes
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Ivo Jirásek (*1920 v Praze)
Libreto: Vladimír Šrámek podle Aloise Jiráska
Premiéra: dosud nehráno
 

Prolog:  Na českou zemi dolehly zlé časy. Princezna Kačenka, milovaná celým národem, byla zrazena urozenými pány, kteří ji vydali do rukou nepřátel. Podařilo se jí však ze zajetí uprchnout. Poté opouští nepřátelský tábor i potulný student Tomáš, aby hledal ubohou princeznu, které chce věrně sloužit. Jeho cesty jej zavedly až do říše mocného pana hor, pana Johanese, jenž chce využít rozvratu v zemi a upevnit svou krutovládu nad prostým lidem.

1. dějství:  Na ztemnělém jevišti vyrůstají ze závojů mlhy obrysy horských velikánů. Jen dva horští duchové střeží jejich klid před dotěrnými hledači pokladu. Avšak prvního smrtelníka sem nepřilákal omamný lesk zlata. Je to Tomáš, který sem sleduje stopu nešťastné princezny. Když se na horské stezce setká s vystrašeným Lelkem Hrůzou, jenž sem přišel s černým kohoutem pod paží obětovat pánu hor, zahraje si sám na Rýbrcoula a Lelka pořádně vystraší. Stejně vyplatí i jeho průvodce, podkrkonošského písmáka, ševce Kubečka. A dokonce ani sám pan Johanes, který se nakonec Tomášovi zjeví, nenažene odvážnému rouhači strach a Tomášova odvaha ještě vzroste příchodem princezny Kačenky, jejíž pronásledovatele pan Johanes zažene na útěk. Pan Johanes nechce však propustit Kačenku ze své říše a Tomáš mu vypovídá boj.

2. dějství:  V horském údolí, kde na paloučku u potůčku tančí víly, bydlí v malé chaloupce stará kořenářka a její vnučka Zuzka, které tady poskytnou přístřeší prchající Kačence a Tomášovi. Pan Johanes, který je pronásleduje se svými horskými duchy, je bezmocný proti věnci z černobýlu, visícím nad dveřmi chaloupky a bránícímu ji proti zlým silám. Lstí se proto zmocní Zuzky a chce ji vyměnit za princeznu. Avšak i on musí ustoupit před pádnou rukou Zuzančina otce, horníka, který se právě vrací z práce. Zuzka je zachráněna a princezna a Tomáš pokračují ve svém útěku z Rýbrcoulovy říše. Dostávají se do krčmy, kde je již očekává pan Johanes. Náhoda sem však přivede i prchajícího Lelka a Kubečka, kteří se v rozhodném okamžiku postaví za svou princeznu a neustoupí Johanesovým hrozbám ani slibům. A když rozlícený Johanes zaútočí na Tomáše dýkou a svolává na jeho hlavu znamení smrti, odráží Tomáš jeho útok holýma rukama a ve dveřích se objevuje slavné vojsko z posvátné hory Turova, jemuž se Johanes ještě před okamžikem vysmíval jako "mrtvé síle".

3. dějství:  Panu Johanesovi zbývá ještě poslední naděje. Na hranicích jeho panství hlídá cestu do Kačenčina království věrný strážce Salakvarda, který se ani svatebním veselím vesničanů nedá odlákat ze svého místa. Na něho soustředí nyní pan Johanes svůj útok. Horští duchové v podobě Salakvardových starých duchů se pokoušejí otřást jeho bdělostí, ale Salakvarda vytrvá a ubrání včas Kačenku i její průvodce, kteří se nyní dožadují ochrany vesničanů. Marné jsou hrozby a intriky pana Johanese, jenž nakonec prohlašuje Kačenku za podvodnici. Lid se již nedá oklamat. Poznal svého zapřísáhlého nepřítele a na jeho vzteklé výhrůžky odpovídá pevně a rozhodně svou nerozbornou jednotou, která překonává i kouzelnou moc zlých sil.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.