Enšpígl
Opera o 7 dějstvich
Skladatel: Otakar Jeremiáš
Libreto: Jiří Mařánek
Premiéra: 13.5.1949 v Praze
 

Prolog: Jarmareční zpěvák zpívá o zločinech a lotrovinách Enšpígla, jenž se odvážil postavit se proti králi. Když mu však za jeho přečiny prorokuje "spravedlivý" trest, objeví se sám Enšpígl, před nímž vyděšený zpěvák prchá. A již se před námi rozvíjejí osudy buřiče a revolucionáře Enšpígla, v zemi porobené despotickým králem, obklopeným kořistnickou smečkou vydřiduchů, avšak i v zemi statečného lidu, který nakonec svrhne nenáviděnou inkvizici a dobude si svobodu.

1. dějství: Na přeplněném tržišti rychle proudí život přístavního města. Kupci vychvalují své zboží, okrádají kupující, znuděná šlechta tu zapřádá své povrchní flirty a kapsáři hledí z toho hemžení vytěžit něco pro sebe. Náhle však zazní hlas drába, čtoucího zatykač na nebezpečného buřiče Enšpígla. Mezi lidem se objeví zrádce. Rybář Grypstuiver se dá zlákat vypsanou odměnou a upozorní biřice na Enšpíglova otce Klaase. Zatímco se lid, dosud zmatený, dohaduje, má-li se postavit proti Enšpíglovi či na jeho stranu, objeví se sám Enšpígl. Odhalí lidu zlodějské machinace prodavačů, a když tržištěm prochází průvod na smrt odsouzených vězňů, odvážně ukazuje na královu zločinnou samovládu. Nepřátelé jsou mu již v patách, avšak Enšpígl se zachrání skokem na stožár velkého stanu, strhne jej k zemi a zmizí.

2. dějství: V paláci krále diktátora vládne dusná atmosféra obav a strachu. Šibenice dostává každý den nové oběti, které nějakou maličkostí vzbudily královu nelibost. Nikdo si není jist před tímto osudem. Enšpígl, převlečený za šaška a ukazující svými žerty králi věrolomnost jeho dvořanů, přichází sem právě včas, aby byl svědkem toho, jak jeho otec Klaas je odsouzen na hranici. Nemůže ho již zachránit, dá se mu však poznat a přísahá králi pomstu. Prchá, aby pokračoval ve svém boji proti tyranii a útlaku.

3. dějství: Rybáři a lodníci se chystají, že Klaase osvobodí. Je však již pozdě. Královští kati již provedli ortel. Zprávu o tom jim přináší lodník Andersen, v němž poznávají Enšpígla. Poznává ho i zrádce Daman, který ho chce udat. Lid však zrádce sváže a hodí do moře. Ale Daman neutone, zachrání se, přivolá stráže a ti se zmocní Enšpígla.

4. dějství: Královská inkvizice odsuzuje Enšpígla k smrti a podle starého zvyku může nyní život odsouzence zachránit jen láska čisté dívky. To se také stane. Enšpíglova milá Nele přibíhá právě včas a vrací lidu jeho miláčka a vůdce.

5. dějství: Rybáři a lodníci si v pobřežní krčmě vyprávějí o obdivuhodných Enšpíglových činech a zmlknou, když mezi ně přicházejí zrádci Grypstuiver a Daman, kteří připravují nové pikle. Tuší, že sem přijde i Enšpígl, a proto Daman odchází pro stráže. Enšpígl skutečně přichází jako žebravý mnich, kterému se Grypstuiver žvástavě vyzpovídá ze svých zločinů a z viny, kterou má na Klaasově smrti. Tu teprve pozná ve svém zpovědníkovi Enšpígla a ten probodne zrádce dýkou. Sám je však přemožen a odveden vojskem, jež přivedl Daman. Přispěchavší rybáři vhodí Damana spolu s Grypstuiverovým tělem do moře.

6. dějství: Král chce definitivně skončit s nepokoji a odpor lidu potlačit terorem. Při oslavě svých narozenin na oko dovolí všem poddaným, aby otevřeně vystoupili se svými stížnostmi. Na nespokojence, kteří se takto prozradí, se pak vrhnou stráže a pro zastrašení lidu ukáží mrtvé tělo Enšpígla.

7. dějství: Zdá se, že se králův plán podaří. Rozvážný rybář odvážně tlumočí králi názor všeho lidu. V tom zazní umíráček a smuteční průvod přináší rakev s Enšpíglovou mrtvolou. Enšpígl však není mrtev. Královští kati, kteří jej měli popravit, se dali na jeho stranu. Zatímco se domněle popravený vůdce vítězně vztyčuje ve své rakvi, přemáhá lid královské stráže, zahání krále na útěk a zmocňuje se nenáviděného inkvizitora. A radostná polka, jíž se roztančí celý závěrečný obraz, zpívá o vítězství práva nad utlačovateli a o šťastném budoucím životě.Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková, p.p., dne 12.6.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.