Bratři Karamazovi
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Otakar Jeremiáš (1892 - 1962 v Písku)
Libreto: J. Maria podle F.M.Dostojevského
Premiéra: 8.10.1928 v Praze
 

1. dějství: Ví to i Smerdakov, a proto radí Ivanovi, aby uposlechl svého otce a odjel na čas z domu. Otec si totiž pozval mladou dívku Grušenku, kterou miluje i Míťa, a čeká nyní její návštěvu. Míťa je sice zasnouben s Káťou, nemiluje ji však a peníze, které si od ní vypůjčil, prohýřil s Grušenkou. Z tohoto poklesku, jehož se dopustil jen z lásky ke Grušence, se zpovídá svému bratru Aljošovi a prosí jej, aby mu opatřil peníze od otce k zaplacení dluhu. Chlípný staroch však vidí ve svém synovi jen nebezpečného soka a jejich setkání končí prudkým střetnutím. Míťa, sžíraný žárlivostí a obavami o Grušenku, čeká na zahradě, aby překazil schůzku otce s Grušenkou. Když mu staroch neodpovídá na zaklepání, vnikne sám do jeho pokoje. Osvětleným oknem se mihne stín, stařec uvnitř padá, zasažen čísi ranou, a prchající Míťa poráží sluhu Grigorie, který se ho pokouší zadržet.

2. dějství: Do hostince v Mokrém přichází Grušenka, aby se tu setkala s Polákem Musjalovičem, jenž byl kdysi jejím prvním milencem. Místo přeludů své první lásky v něm však poznává vypočítavého svůdce, který je ochoten ji prodat za odstupné zoufalému Míťovi. I Míťa nakonec prohlédne jeho falešnou hru a Musjalovič a jeho přátelé musejí opustit hospodu. Míťa a Grušenka se ocitnou sami uprostřed bouřlivého veselí rozjařené krčmy a najdou tu i tichou chvilku, v níž si mohou povědět o svých citech a spřádat sny o lepším společném životě. V tomto okamžiku však přicházejí stráže, obviní Míťu z vraždy jeho otce a odvádějí ho z Grušenčina náručí.

3. dějství: Svědecké výpovědi při soudním přelíčení hovoří o Míťově nevině. Jeho přátelé i Kateřina o něm mluví jako o vášnivém, avšak ušlechtilém a čestném člověku. Přichází Ivan s rozhodující zprávou: přináší peníze od Smerdakova, který se přiznal k vraždě vlastního otce a spáchal sebevraždu. Sám Ivan pak vypovídá, že připravovanou vraždu vlastně úmyslně umožnil svým odjezdem. To však nesnese Káťa, která Ivana miluje. Aby ho zachránila, obviní nyní znovu z vraždy Míťu a čte soudu dopis, v němž Míťa vyhrožuje svému otci vraždou. To je pro soud přesvědčivým důkazem a zdá se, že Míťův osud je tím zpečetěn. Káťa tím sice zachraňuje svého milého Ivana, nedovede se však smířit s tím, že by tak odsoudila nevinného Míťu k smrti. Připravuje tedy spolu s Ivanem Míťův útěk a umožní mu tak šťastný život s Grušenkou. Nad závěrečnou scénou Míťi a Grušenky ve vězeňské nemocnici se klene duha smíru a oba milenci, kteří silou čistého citu prošli ohněm utrpení, tu mohou vyzpívat svou lásku a víru v lepší budoucnost.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ing. Petr Balatý dne 6.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.