Výlety pana Broučka
Leoš Janáček
Dvoudílná opera na námět Svatopluka Čecha
1. díl o 2 dějstvích, II. díl o 2 dějstvích
 

Obsah I.dílu

1. dějstvi: Zazobaný pan domácí Matěj Brouček tráví rád večery na Vikárce, ačkoliv se tu schází společnost jemu nemilá, umělci. Nemá je rád pro jejich nepraktičnost, oni jeho pro měšťáctví. Nachmeleného pana Broučka dnes divně vábí Měsíc. Nemá dokonce oči ani pro Malinku, hezkou dceru sakristana, která by ráda zvábila jeho pozornost, a potrápila tak žárlivostí svého milého, malíře Mazala, který tak mizerně platí panu Broučkovi činži. Pan Brouček se zlobí na celý svět a se závistí pohlíží na Měsíc. Tam jsou lidé určitě šťastnějši, nejsou tam malíři,
bankroty, zloději a daně. A Měsíc polichocen pochvalou ho k sobě přitahuje. Pan Brouček omámen hledí na podivnou krajinu, na zámek na muří nožce i na člověka divně podobného Mazalovi, který se představuje jako slavný básník Hvězdomír Blankytný. Kárá Broučka, nazývá ho "sprostým masitým žokem" bez vyšších vzletů. Pan Brouček se setkává s ostatními měsíčními krasoduchy, z nichž však kupodivu éterická Etherea je Broučkovou hrubostí tak uchvácena, že ho unáší na svém okřídleném koni.

2. dějstvi: Vikárka se záhadně mění v chrám Všeuměny a hostinský tu nehostí hosty pivem a uzenkami, ale vůní květů. Pod jeho ochranu přiváží také Etherea pana Broučka a doporučuje ho přízni básníků. Nepochodí však, je vydán opovržení umělců. Pana Broučka to nerozčiluje, jen nudí, a tak usíná do libého snu o vepřovém se zelím, ideálu nad ideály básníků. Pan Brouček, sotva se probudí, sytí se k úžasu básníků uzenkami, které si z Vikárky přinesl. To už je nad jejich síly, umělci padají do mdlob, ale brzy se znovu probudí k ještě vzrušenějšímu tvůrčímu šílenství. A to už je na pana Broučka příliš. Sedá na okřídleného koně a letí k Zemi. Tvrdý dopad jej omráčí. Probírá se a zas vidí Vikárku, před níž se loučí usmíření milenci, Malinka a Mazal.
 

Obsah II. dílu
1. dějství: Z Vikárky není cesta tak jednoduchá, zvláště když nohy nejsou jisté. A tak se tentokrát pan Brouček propadá podzemní chodbou do klenotnice Václava IV. a odtud se dostává na Staroměstské náměstí. Podivuje se tomu, zná to tu a přece nezná, špatné dláždění, tma, louže a lidé mluvící divnou češtinou, s nimiž se dostane do sporu, sotva promluví. Tvrdí mu, že je právě rok 1420 a že on, podivný cizák je jistě Zikmundův špeh. Pan Brouček si však ví rady, jak se z nepříjemnosti vymotat, v tom už má cvik a cit. Prohlásí, že je dobrý Čech, ale že se vrací zdaleka, až z turecké země, a proto je tak divně ošacen a mateřštinu prý zapomněl. Tu se ho ujímá jeden z Pražanů, Domšík, podobný hostinskému z Vikárky a vezme ho do svého domu.

2. dějstvi: V Domšíkově domě je útulno a panu Broučkovi by se tu líbilo, kdyby na něm pořád nechtěli, aby za něco bojoval. Zatím se jen převlékne do zdejšího kroje, vždyť je nejlépe se přizpůsobit. Líbí se mu i domácí dcerka Kuňka a zase neví. Není to Malinka či Etherea? Všichni ostatní jsou mu nějak povědomí z bývalého života, ale nepochopitelně mluví o hájení pravdy až do poslední kapky krve, o čistém zákonu božím, o sporech mezi názory táborů a pražanů. Jen tak tak, že se pan Brouček včas ovládne a neprojeví své názory. Když dojde k boji se Zikmundovými křižáky, dovede se včas vyhnout. Na Staroměstském náměstí pražané děkují bohu za vítězství. A tu se smůla panu Broučkovi začíná lepit na paty. Chlubí se hrdinskými činy, ale Kunčin milý, Petřík, všem hlásí, že tohoto antikrista viděl, jak volal na křižáky, že není ani pražan ani husita, a jak u nich žebronil o milost. Brouček je odsouzen k smrti a nevěda kudy kam, prohlašuje se za syna budoucnosti, jenž nepatří do věku husitů. Ale všechen lid se z hnusem odvrací. Od smrti upálením v sudu zachrání pana Broučka jen jediný člověk, hostinský Wurfl, který ho nalézá ve velkém sudu na dvoře Vikárky. A panu Broučkovi hned otrne a hrdě praví: “S Žižkou jsem mluvil, křižáky mlátil, Prahu osvobozoval, ale neříkají to nikomu!”
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.