Věc Makropulos
Komická opera o 3 dějstvích
Skladatel: Leoš Janáček
Libreto:    Leoš Janáček
Premiéra: 18.11.1926 v Brně

1. dějství: V kanceláři solicitátora Vítka u advokáta Kolenatého se rozvíjí expozice děje. Téměř sto let se už táhne soudní spor mezi rodinou Gregorů a rodem barona Josefa Berdinanda Prusa o statek Loukov. Před více než sto lety vládne na panství baron Prus. Umírá bez potomků a bez závěti, takže v dědictví nastupuje jeho bratranec Emerich. S tím nesouhlasí synovec Prusovy matky baron Szephazy a jakýsi Ferdinand Karel Gregor, kteří podávají  žalobu o celé dědictví s nároky na statek Loukov. Od těch dob se vleče spor Gregorů s Prusy. Obhajobu Gregorů přebírá advokát Kolenatý a po něm ji vedou jeho potomci až do této doby, kdy nynější dr. Kolenatý zastupuje Alberta Gregora, vnuka Ferdinanda Gregora. Jeho protivníkem je Jaroslav Prus. Zdá se, že Albert proces prohraje, nepodaří-li se najít závěť J. F. Prusa znějící ve prospěch Albertova děda. Albert je zoufalý, naděje na dědictví se rozplývá, ale zvrat do situace přináší známá zpěvačka Emilia Marty, krásná podivným kouzlem, kterým ovládá všechny muže. Doví se o sporu a nyní vstupuje do kanceláře a prozrazuje znalost podrobností procesu. Ujišťuje, že závěť ve prospěch F. Gregora je uložena v Průšově domě v zásuvce označené letopočtem 1816. Advokát jde do Průšova domu a závěť skutečně nalézá. Emilia Marty požaduje od Alberta Gregora jako odměnu za závěť slib, že jí odevzdá řecké listiny, které byly v majetku jeho praděda. Listiny si však ponechává Prus, který je nalezne v závěti ve žluté obálce. Odmítá je Emilii vydat. K Albertově výhře ve sporu chybí doklad, že Prusovým synem označeným za dědice je skutečně Ferdinand Gregor, Albertův děd. Emilia Marty slíbí, že takový doklad advokátovi pošle.

2. dějství: Po představení opery vypravuje uklízečka strojníkovi o slavném úspěchu cizí zpěvačky, blouzní o ní i Kristina, dcera solicitátora Vítka a Emiliině kráse podléhá i Kristinin milý, Prusův syn Janek. Za Emilií sem přispěchá i Prus, Albert, objeví se i slabomyslný stařec Hauk, který ve zpěvačce poznává svou někdejší lásku, španělskou cikánku Eugenii. V rozhovoru s Prusem Emilia prozradí  další podrobnosti o Josefu Prusovi i o jeho záhadné milence Ellian. Zde se také poprvé objeví jméno Ellina Makropulos, jímž byla uvedena v matričním zápise Ferdinanda Mac Gregora jeho matka. Prus proto dokazuje, že ne Gregor, ale jakýsi Makropulos by mohl být jediným dědicem. Emilia slíbí tedy nový doklad, že Gregor a Makropulos byli tatáž osoba. Když však opět vyžaduje vydání žluté obálky s listinami, Prus odmítá. Naléhá proto na Janka, aby z lásky k ní obálku otci ukradl. Prus to ale vyslechne a slíbí jí listiny odměnou za lásku.

3. dějství: Ráno se rozbřeskne v Emiliině ložnici. Prus je otřesen podivnou chladností své milenky. V zápětí se zdrcen dovídá, že se jeho syn Janek poté, co vytušil otcovu přítomnost u Emilie, zavraždil. Rozvíjejí se vzrušené scény přes vstup Hauka, který vyzývá Emilii, aby s ním uprchla, až po vstup advokáta, Vítka, Gregora a Kristiny. Advokát prohlašuje dokument od Emilie za padělek, protože je podepsán stejným rukopisem a inkoustem jako fotografie, kterou Emilia dala Kristině. Všichni se nakonec vrhají na Emiliin kufřík a objevují listiny s podpisem různých jmen, vždy téhož rukopisu a iniciál E.M.. Emilia konečně vyzrazuje tajemství. Je dcerou lékaře Makropula, který vynalezne pro císaře Rudolfa II. lektvar prodlužující lidský život o 300 let, a je nucen ho na své dceři Ellině Makropulos vyzkoušet. Ona pak prochází řadou existencí v nekonečných letech života, ztrácí schopnost citu, lásky i nenávisti, smysl pro dobro či zlo. Život se jí stává jen přítěží, ale přesto v čase, kdy se chýlí ke konci lhůta 300 let, sem přichází. Ne k vůli uměleckému úspěchu, ale jen proto, aby z pozůstalosti svého někdejšího milence Josefa Ferdinanda Prusa, jediného člověka, kterého před sto lety milovala, vyzvedla, co mu kdysi zapůjčila, otcův recept, onu "Věc Makropulos" a znovu si prodloužila mládí. Donucena k prozrazení svého tajemství však odhaluje nicotu svého života a nabízí tajemnou listinu komukoliv z přítomných. Všichni odmítají, až nakonec odvážná Kristina bere do rukou starý pergamen a spálí jej na prach. S výkřikem "Pater hemon - Otče náš" se Emilia Marty hroutí.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.