Leoš Janáček

Její pastorkyňa
 

Obsah opery:

Stařenka Buryjovka měla dva syny, starší zdědil mlýn a mladší Tomáš ve mlýně jen mládkoval. Mlynář se oženil s vdovou Klemeňovou, která do rodiny Buryjů přivedla svého syna Lacu prvního manželství. Teprve pak se narodil Števa, Lacův mladší bratr. Druhý syn stařenky, Tomáš Buryja, se oženil s Jenůfou, dcerou hospodského, a když ovdověl, zůstala mu malá dceruška Jenůfa. Hledal pro ni matku a našel ji v Petronile Slomkové, rychtářově dceři, moudré a rozvážné dívce, která ho před léty milovala. Petronila se o Jenůfku pečlivě starala, a protože vlastní děti neměla, upnula se na svou pastorkyni s veškerou láskou svého nenaplněného mateřství. V manželství šťastná nebyla, Tomáš se opíjel a před jeho surovostmi se často musela i s Jenůfkou skrývat. Když, propip všechen majetek, zemřel, Petronila se pak probíjela životem velmi těžce, ale snažila se, aby děvčátko nestrádalo. Aby si přivydělala, převzala starost o kapličku, a od té doby ji lidé ve vsi nazývali Kostelničkou. 
Také ve mlýně oba chlapci osiřeli. Stařenka rozmazlovala mladšího Števu, budoucího majitele mlýna, a Laca zůstával sám; malá Jenůfka však k osamělému chlapci velmi přilnula. Lacův dětský vzath se časem začal měnit v lásku, kterou i Jenůfa pozorovala. Byl však odveden na několik let na vojnu a když se vrátil, bylo všechno jinak, než očekával. Jenůfa se zamilovala do jeho nevlastního bratra Števy, povrchního a rozmařilého krasavce, a doufala, že se za něj provdá. 
A tady začíná děj opery: nikdo netuší, že Jenůfa se chce provdat za Števu, protože s ním čeká dítě. Kostelnička však chce svolit ke svatbě "až po zkoušce jednoho roku, kdy se Števa neopije". Laca je Kostelničce vděčen za její rozhodnutí, ale zoufalá žárlivost ho vede k nepředloženému činu: pořeže Jenůfu na obličeji, aby přestala být krásná a Števa ji proto opustil. (1. jednání)
Kostelnička ukrývá Jenůfu ve svém domě, nikdo neví, že porodila chlapce. Števa se už zaslíbil bohaté rychtářově Karolce a nedbá na Kostelniččiny prosby. A Lacovo nešťastné zakolísání, když se dozví o narození dítěte, přiměje Kostelničku k zoufalému skutku: nevnímá Jenůfinu lásku k dítěti, pokořena ve své pýše a v představách, že pastorkyni pomůže, utopí dítě v řece a Jenůfě namluví, že chlapeček zemřel. Ubitá Jenůfa svoluje ke svatbě s Lacou. (2. jednání)
Kostelnička se ze svého činu nevzpamatovala, trápí ji svědomí. V okamžiku, kdy se snoubenci chystají ke svatebnímu obřadu, přibíhají vesničané se zprávou o nalezení utopeného dítěte a Jenůfka poznává svého chlapečka. Kostelnička se musí vyznat ze svého činu a prosí pastorkyni o odpuštění. Zlomená Jenůfa chce zůstat sama, ale Laca ji neopouští; budou si oba oporou v dalším životě. (3. jednání)

Osoby:

Stařenka Buryja, výminkářka a hospodyně ve mlýně(mezzosoprán)
Laca Klemeň, nevlastní bratr Števy, vnuk stařenky (tenor)
Števa Buryja, nevlastní bratr Lacy, vnuk stařenky (tenor)
Kostelnička Buryja, vdova, stařenčina snacha (soprán)
Jenůfa, její pastorkyňa (soprán)
Stárek (bas)
Rychtář (bas)
Rychtářka (soprán)
Karolka, jejich dcera (soprán)
Pastuchyňa (alt)
Barena, služka ze mlýna (soprán)
Jano, pasák (soprán)
Rekruti, hudci, chasa ze mlýna, mleči, vesnický lid 

Text byl převzat od p. Víta Špinky, z jeho stránky http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~vspi7602/opera/