Jan Hus
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Karel Horký (*1909  Stemechy (Štemechy) na Moravě - ???)
Libreto: Vladimír Kantor
Premiéra: 27.5.1950 v Brně
 

1. dějství: Na Kostnickém koncilu se však neshromažďují jen čelní představitelé moci církevní a světské. Spolu s nimi se sem sjela i řada dobrodruhů, kteří mají falešným svědectvím dopomoci k vítězství církve v tomto inscenovaném procesu. Zrádný český mistr Štěpán Páleč si v těchto piklech podává ruce s německým bohoslovcem Petrem Storchem a tři slídiči, vždy ochotni zrazovat za peníze,  již spěchají, aby provedli jejich příkazy. Jan Hus, který má být obětí jejich piklů, leží zatím v horečkách v žalářní kobce. Jeho duch je však nezlomen. Dovede se ještě vzepřít svému příteli Křišťanovi z Prachatic, který ho přemlouvá, aby si odvoláním svého učení zachránil život. V horečných snech vidí Hus svou milovanou
Betlémskou kapli, v níž se pražský lid zvedá na jeho obranu.

2. dějství: Po symfonické předehře, líčící vnitřní zmatek trouchnivějící církve, odkrývá opona neutěšený obraz Kostnického sněmu. Stoupenci obou vzdoropapežů tu zápolí mezi sebou a představitelé církevní a světské moci se navzájem obžalovávají z viny na současném stavu. Brzy se však všichni obrátí proti společnému nepříteli. Kardinál Petr d' Ailly již čte žalobu proti Husovi, plnou lží a nepravd a Páleč a jiní zrádci ji stvrzují falešnými svědectvími. Hlasy českého poselstva zanikají v této vřavě nenávisti, která ještě zesílí, když se objeví sám Hus, odhodlaně vzdorující kardinálům i císaři. O rozsudku je však již předem rozhodnuto a Husovi katané neváhají počítat při hlasování i hlas starého kardinála, který se uprostřed své řeči zhroutil k zemí mrtev.

3. dějství: Symfonická předehra "Modlitba Husova" uvádí závěrečný obraz, v němž Zikmundův podpis zpečetí Husův osud. Na českého mistra se nyní snáší záplava urážek a ponížení a výstražná slova vůdce českého poselstva Jana z Chlumu vzbudí jen smích rozjásaných mnichů. Zoufalý čin pana Mence, který se neovládne a probodne jednoho z mnichů, jako by předjímal boj českého lidu, jenž brzy krvavě pomstí Husovu mučednickou smrt. A vskutku, kostnický dóm mizí v temnotě a závěrečnou scénou bouří bojový zpěv Husových mstitelů - pražského lidu.Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková, p.p., dne 12.6.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.