Hejtman Šárovec
Lidová opera z dějin slováckého lidu o 5 dějstvích
Skladatel: Karel Horký
Libreto: František Kožík
Premiéra: 5.12.1953 v Brně
 

1. dějství:  Neradostná a pochmurná nálada plná nejistoty panuje na Hlucké tvrzi. Kronikář Hovorius ví, že se stahují válečné mraky a že na panské spory bude opět svou krví a potem doplácet lid. Však již také přišel důstojník Krosnovský z Lichtenštejnova tábora, aby na správci tvrze, panu Janu Šárovcovi vyžadoval větší daně a vypsání odvodu. Avšak i o samotného Šárovce má Hovorius obavy. Vyjednává s ním jeho dávný přítel Mikoláš Dorkoju, nyní zaprodanec uherských grófů, jenž by chtěl získat Šárovcovu pomoc pro nepřítele. Šárovec váhá, ale pohled na zástupy zubožených vesničanů, prchajících před drancováním hajduků, jej přiměje k rozhodnutí. Vidí utrpení vesnické ženy Uliany, jíž hajduci zabili její malou dcerku a rozhoduje se proti loupeživým vetřelcům postavit moc.

2. dějství:  Pro zemského hejtmana Lichtenštejna znamená však přízeň mocných uherských pánů víc než osud slováckých kacířů, svěřených jeho ochraně. Proto nechce Šárovcovi svěřit ani četu vojska, s níž by mohl hájit drancované vesnice. Zatímco jeho stráže vyhánějí vesničany z velitelského stanu, blíží se již delegace uherské šlechty a Lichtenštejnův štáb velebí svého velitele za jeho státnickou moudrost.

3. dějství:  Hluk proměněný odvážným Šárovcem v opevněnou tvrz a útočiště vesničanů z celého okolí, prodělává svůj bojový křest. Slováčtí chlapci odrážejí první útok hajduků. Statečná Uliana stojí v boji po Šárovcově boku a bije se jako muž. Mstí se za smrt své dcery. Že širokého okolí se scházejí chlapci, hlásící se do Šárovcova slováckého regimentu.

4. dějství:  Statečný boj a společný život sbližuje Šárovce s Ulianou, která však váhá oddat se novému citu. Pan z Lichtenštejna, znepokojen bojovými úspěchy odvážného hejtmana, mu posílá po svém důstojníkovi pochvalný list, k němuž připojuje výzvu, aby Šárovec zanechal dalších bojů, vždyť prý páni jednají o míru! Plačící Vincka, žena zahradníka Matuše, přináší zprávu, jak ten panský mír vypadá. Při novém nájezdu hajduci odvlekli jejího muže do zajetí. Šárovec vrhá pochvalný list do ohně. Ví, kde je jeho místo a ví to nyní i Uliana, která se již bez rozpaků oddává citu, jenž ji k Šárovcovi vábí.

5. dějství:  Vzrušené období bojů a šarvátek se chýlí ke konci. Matuš se vrací ze zajetí a s ním na Hluk přichází i Mikuláš Dorkoju, který poznal svůj omyl a chce odčinit svou zradu. Šárovec mu nedůvěřuje a Mikuláš ho přesvědčí teprve tehdy, když ho za cenu vlastního života zachrání při novém přepadení tvrze, před nímž přišel Hluk varovat. Šárovec vyvázne jen se zraněním. Byl to však již poslední boj se zbytky roztroušených nepřátel a Šárovcovi chlapci, kteří se tolik osvědčili v těžkých  válečných dobách, musí nyní ukázat své síly v klidné práci. Stejně jako v boji i zde  bude sílit láska k rodnému kraji, z jehož půdy vyrostlo jejich bojové hrdinství.Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková, p.p., dne 12.6.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.