Dornička
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: Maxmilián Hájek (*1909 v Praze)
Libreto: Ladislav Novák podle povídky Rokoko od Julia Zeyera
Premiéra: 9.1.1949
 

1. dějství: Maloměstská honorace je poněkud nepříjemně dotčena, má-li do svého středu přijmout místního rodáka Floriana Sloupeckého, který se z nemajetného hocha vypracoval ve známého houslového virtuosa. Jeho sláva mu však otvírá cestu i na slavnost do zahrady městského syndika, kde se po řadě let znovu setká s Dorničkou, svou přítelkyní z dětství. O Dorničku se zajímá i zámožný lékárník Pistorius, který ve své zlomyslné domýšlivosti vyprovokuje Sloupeckého k sázce. Podaří-li se zestárlému svůdníkovi získat ruku nejhezčího a nejctnostnějšího děvčete z městečka,  dá mu Sloupecký své housle. Dorniččina teta vidí ovšem v zámožném, avšak letitém nápadníkovi dobrou partii pro svou patnáctiletou neteř a nerovný sňatek je brzy dohodnut. A Dornička naslouchající písni Florianových houslí si ani neuvědomuje, co pro ni tento svazek bude znamenat.

2. dějství: I svatební obřady jsou pro Dorničku jen zábavnou hrou a skotačivé děvčátko prchá do zahrady lékárníkova domu, aby se tu podle starého zvyku ukrylo před svatebčany a svým ženichem. Setká se zde však s Florianem, který přichází odevzdat své prohrané housle a vzpomínky na společně dětství vyvolají v obou mladých lidech nový, dosud neznámý cit. Když pak nadutý Pistorius odmítne Dorniččinu prosbu, aby vyhrané housle vrátil Florianovi a vzácný nástroj vztekle zničí, uvědomuje si Dornička plnou tíhu svého osudu a hrozí se života, jež ji čeká po boku starého a nemilovaného chotě.

3. dějství: V lékárníkově domě vskutku nevládne štěstí. Dobře to ví stará hospodyně Juda, vyprávějící Bobešové, jak Dornička zarputile odmítá svého manžela a pozná to záhy i lékárníkův synovec Benedikt, který přijel navštívit svého strýce. Není tu však vítán, zvedá se tedy k odchodu a Dornička zůstává sama. Ví, jak nepřirozený je svazek, v němž žije, nemá však dost síly, aby jej dovedla násilně přervat, a proto posílá pryč i zoufalého Floriana, který za noci tajně přišel, aby ji odvedl s sebou. Jeho odchod však nezůstal nepozorován. Pistorius, který jej zahlédl ve světle blesku, chce v záchvatu žárlivosti svou mladou ženu zabít. Místo toho však padá sám k zemi, zasažen mrtvicí.

4. dějství: Utrpení, jemuž její mladé srdce dosud nezvyklo, podlomilo Dorniččino zdraví. Rozjásaný sluneční jarní den ji nalezne opět v rozkvetlé zahradě, vrátí ji dokonce zpět milovaného Floriana, jehož za ní přivedla z ciziny jeho láska a touha, avšak ani tento příslib budoucího štěstí již nemůže zachránit zlomený organismus. Dornička umírá v náruči svého milence, s nímž jí nebylo dopřáno prožít šťastný a plodný život.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ing. Petr Balatý dne 6.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.