Nepřemoženi
Opera o 4 dějstvích
Skladetel: J.B.Foerster
Libreto: J.B.Foerster
Premiéra: 19.12.1918 v Praze
 

1. dějství: Ve starém zámeckém parku hovoří hrabě Xaver se svým zahradníkem Martinem o starých časech. Pak se objevuje Martinův syn Viktor, nadaný hudebník, houslista a skladatel. Je však podivně zasmušilý. Má k tomu věru důvod, neboť miluje mladou neteř hraběte, komtesu Albu. Jeho vyznání i Albinu příznivou odpověď však vyslechne hrabě a připomínkou dobra, jenž mu prokázal, vynutí na Viktorovi slib, že ze zámku bez rozloučení odejde a Albě, které svým rodem není hoden ani roven, nikdy neprozradí jeho zákrok.

2. dějství: Po šesti letech na zámku šlechtice Velvarského se Viktor znovu setkává s Albou. Je již proslaveným umělcem a také zde hraje na housle svou vlastní skladbu. Vyhledá pak Albu, ač ona je již provdaná za knížete Roje. Opakuje jí to, co právě pronesl při společenské hře, že láska je pro někoho vším, pramenem tvorby, dárkyní myšlenky, roditelkou všeho krásna. Taková je jeho láska k Albě. Alba však s odkazem na své manželství odmítá jeho vyznání. Viktor přes Albin zákaz přichází do jejího domu a znovu jí připomíná někdejší lásku. Vyzrazuje i to, že jej hrabě Xaver tehdy donutil k odjezdu a že odjel jen v důvěře, že se k ní vrátí jako vítěz silnější svým uměním, které překoná liché stavovské předsudky. Alba stále odmítá jeho lásku avšak se stále větším dojetím a konečně vystrašená Viktorovou výhrůžkou sebevraždy aspoň tónem prozradí, že jej stále miluje. Přesto ho ale vykáže z domu.

3. dějství: Uplyne deset let. Ve svém salónu Alba přemítá o své stálé vroucí lásce k Viktorovi. Ve smutných úvahách ji překvapí hrabě Xaver a vyláká z ní přiznání, že není v manželství šťastná. Její osud hraběte velmi zkruší. Ví, že on sám to zavinil. Provdal ji za bohatého knížete proto, aby se sám s jeho pomocí vyprostil z finančních ztrát. Alba mu odpouští pro všechnu péči, s níž ji vychoval ve svém domě. Poté je však zdrcena zprávou, kterou se náhodou dozví od jednoho z přátel, že Viktor je těžce nemocen a dlí v zátiší San Angelo u Neapole. Zoufalá žena se konečně rozhoduje k činu. Zlomí své okovy.

4. dějství: V San Angelo v malé hospůdce se veselí několik malířů. Tiše a zadumaně hledí do dalekého moře zestárlý, unavený Viktor. Tichý hlas jej vyruší z přemýšlení. Objeví se Alba a prozrazuje mu, že se osvobodila ze svých pout a nabízí mu nový život. Konečně kyne oběma tak dlouho marně toužený společný osud. Jejich láska překonala léta odloučení. Slunce se nad nimi jasněji rozzáří. Věční milenci jdou za světlem tmou života v nebeský jas.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.