Jessinka (Jessika)
Komická opera o 3 dějstvích
Skladatel: J.B.Foerster
Libreto: Jaroslav Vrchlický
Premiéra: 16.4.1905 v Praze
 

1. dějství: Do ruchu v přístavu v Benátkách se vmísí i starý žid, lichvář Shylock a vypráví příteli Tubalovi o svých starostech s dlužníky. Je mezi nimi i Bassanio, který ne a ne zaplatit svůj dluh. Shylock se rozhoduje, že zanechá obchodování a stráví konec života v klidu, užívaje svého bohatství. Zapřísahá se, že prokletým křesťanům už nikdy nic nepůjčí pro jejich opovržení, že je žid. Přichází sem mladý kupec Antonio s přítelem Bassaniem, který miluje krásnou Dorcii, bohatou dědičku z Belmontu. Potřebuje pět tisíc, aby se o ni mohl důstojně ucházet, ale nemá nic, jen starý dluh u Shylocka, který je dnes splatný. Antonio by mu rád vypomohl, ale jeho koráby se zbožím se vrátí teprve večer. Radí Bassaniovi, aby přece ještě jednou požádal o půjčku Shylocka a slibuje mu, že se za něho zaručí. Do jejich hovoru vpadá zpráva Dorciina hlasatele, že jeho paní vyzývá neznámého muže, který jí při dóžecím plesu zvedl rukavičku, aby se do tří dnů dostavil do Belmontu k losování o její ruku v soutěži s jinými dvěma nápadníky. Výzva se týká Bassania, který znovu věří ve své štěstí. Na to bouřlivý lid přepadá Shylocka, chtěje se pomstít pijavici, která saje jeho krev. Bassaniův přítel Lorenzo zachrání Shylockovu krásnou dceru Jessiku z rukou davu.

2. dějství: V Shylockově domě uvažuje sluha Gobbo o útěku od zlého pána. Z lásky k Jessice přece zůstane, ale Shylock ho stejně vyhání. Svěřuje dceři svůj plán odejít do ústraní a chce ji přimět ke svatbě se starým Tubalem. A zase vchází Gobbo, který ohlašuje svého nového pána Lorenza a jeho dva přátele - Antonia a Bassania. Dochází k prosbě o novou půjčku Bassaniovi. Shylock dlouho odmítá, ale nakonec, aby ukázal svou vděčnost Lorenzovi za to, že se zastal jeho dcery proti lúze, souhlasí s půjčkou, ale pod podmínkou, že za zaplacení ručí Antonio librou svého masa. Zatímco se Jessika tajně zaslibuje Lorenzovi a domlouvá se s ním o útěku, podpisuje Antonio smlouvu. Shylock vyplatí Bassaniovi pět tisíc a dá se dokonce Antoniem přemluvit k návštěvě v jeho domě. Tím je umožněno, aby Lorenzo Jessiku unesl. Gobbo přitom nezapomene vybrat
Shylockovy zlaťáky z truhly.

3. dějství: V dóžecím paláci se koná soud. Shylock žaluje Antonia, jehož koráby se včas nevrátily, o zaplacení záruky za Bassania, který v určené době nezaplatil svůj dluh. Vévoda oznamuje, že pozval na poradu ve zvláštním sporu znalce z Padovy, který prý však, jsa nemocen, poslal svého zástupce. Shylock tvrdě žádá své právo na libru masa z Antoniova těla. Odmítá Gracianovu nabídku, že zaplatí Bassaniův dluh dvakrát i desetkrát. Chce jen své právo. Cizí znalec zprvu domlouvá Shylockovi, který trvá na svém a rozhoduje, že právu je nutno dát průchod. Však v okamžiku, kdy se Shylockův nůž už dotýká Antoniových prsou, přikazuje: "Vyřízni přesně libru, ani o kventlík více nebo méně a neprolej ani jedinou kapku krve! Jinak hrdlem propadneš!" Tu Shylock pouští nůž a znalec praví, že podle benátského zákona prý ten, kdo usiluje o život křesťana, propadá jměním, polovinou ve prospěch své oběti, druhou polovinou ve prospěch státu. Vévoda i Antonio se však ochotně vzdávají peněz ve prospěch Jessiky. K radosti všech, kromě Shylocka, soud končí. V Dorciině domě se Lorenzo s Jessikou oddávají své lásce. Zato Bassanio trne o Antoniův osud, dokud se od neznámého právníka, právě se vrátivšího z Benátek, nedozví o šťastném výsledku soudu. Shylock se musí smířit s dcerou a odevzdat jí všecko svoje zlato. Proto také nyní přichází Jessiku hledat a kvůli zlatu ji dovoluje sňatek s Lorenzem. Pak dojde k losování. Dorcie nařizuje svým nápadníkům vybrat správnou skříňku ze tří - zlaté, stříbrné a olověné. Jen v jedné z nich je její obraz a kdo vybere skříňku s obrazem, získá i ji. Oba první nápadníci prohrávají narozdíl od Bassania, který volí skříňku olověnou, neboť usuzuje, že Dorciina krása nepotřebuje drahé ozdoby. Poslední záhada se rovněž rozluští. Antonio, který mezitím získává opět své jmění, hledá muže, jenž ho vysvobodil z Shylockových rukou a nalézá jej v Dorcii, jež v převlečení za právníka zachránila svým důvtipem svého nejvěrnějšího přítele, svého Bassania. Mohutnou oslavou lásky a přátelství opera končí.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková, p.p., dne 12.6.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.