Eva
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: J.B.Foerster
Libreto: podle dramatu Gabriely Preissové
Premiéra: 1.1.1899 v Praze
 

1. dějství: Je večer po pouti. V hospodě vesele tančí mládež, mezi nimi i Eva a Manek. Jenže Manka žádali za stárka, za toho, kdo vede tanec a jeho stárkou je Maryša, bohaté děvče, které mu jeho matka chystá za ženu. Eva a Manek vybíhají z hospody a Eva rozčileně vytýká svému milému, že volbu přijal, ač věděl, že se pak nebude moci věnovat jí. Však ví, že to všechno nastrojila jeho matka Mesjanovka. Eva trpce vytýká Mankovi jeho slabost vůči ní, nevěří už jeho sladkým slovům a odmítá vrátit se k tanci. Manek tedy zlostně odběhne domů. Celý jejich rozhovor vyslechl Samko. V rozhovoru s Evou naříká na svůj osud mrzáka a prozradí, že má rád děvče, které je pro něho nedostupné. Když však Eva vidí Manka zase tančit s jinými a slyší zlé urážky staré Mesjanovky, že svádí jejího syna kvůli penězům a když se jí nakonec Samko přizná, že ji miluje, tu se náhle překotně rozhoduje. Když nemá naději na štěstí s Mankem, dá tedy aspoň sama štěstí dobrému člověku. Slíbí Samkovi, že se za něho provdá a tvrdě odmítne Mankovy nové sliby.

2. dějství: Eva je již delší čas Samkovou ženou. Není to však manželství šťastné. Holčička jim umřela, protože Samko nezavolal včas lékaře a Eva mu dává vše za vinu. Těžce zkroušená smrtí dítěte chodí denně k jeho hrobu. I teď tam odešla a Samko ví, že Manek, ačkoli se oženil s Maryšou a má dvě děti, stále vyhledává Evu a že ani ona nezapomněla na svou lásku. Když pak Eva přijde a po ní Mesjanovka, aby vychloubáním o šťastném synově manželství znovu nakapala jed do Eviny duše, dojde mezi Samkem a Evou k ostré hádce. Samko smutně odejde k sousedovi a tu si Eva vyjasní, co ji už dlouho mučí. Smrt dítěte přetrhala poslední pouta, která ji vázala k Samkovi. Její manželství bylo
jejím i Samkovým omylem. Už ani nelituje, že dovolila Mankovi, aby sem za ní večer přišel. Sotva se setmí, Manek vejde a prosí Evu, aby s ním odešla do Rakous, kam se dal právě najmout jako gazda a kde prý se mohou dát oddat podle tamního práva. Eva odmítá, ale tu se náhle vrací Samko a v návalu žárlivosti hrozí Evě násilím. Ta se rychle rozhodne a uprchne za Mankem.

3. dějství: Kdesi na břehu Dunaje je dvorec, kde Manek gazduje s gazdinou Evou. Jsou šťastni, práce se jim daří. Je po žních a všichni se při obžínkách veselí. Jen jeden dělník v podnapilosti prozradí, co se povídá. Že jejich gazdina je roba, vdova po živém. Eva si znovu uvědomuje tíhu svého postavení. Ani Mankovi se nedaří ji uklidnit. Hlas zášti doléhá až sem a Eva nemůže vypudit s hlavy ani vzpomínku na mrtvé dítě. Ve snu se jí zdá, že ji dítě za sebou volá. Předtuchy snu nejsou klamné. S celou svou zlobou znovu vystoupí Mankova matka, která jim přináší jen zlé zprávy. Sňatek Manka s Evou nebude úřadem uznán, a tak Eva hledá před opovržením lidí jediný únik, který je pro ni dosažitelný, dobrovolnou smrt. Blouznění z utrpení v ní vyvolává touhu po věčném míru. S vidinou ráje skočí do Dunaje a nad její bolestí se zavřou vlny.Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková, p.p., dne 12.6.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.