Ženichové
Komická opera o 3 dějstvích
Skladatel: Jan. F. Fischer
Libreto:    Jan  F. Fischer dle hry S.K.Macháčka
 

Prolog: Rytíř Rodoslav, na jehož hrad nás opera zavádí, má starosti se svou dcerou Milinou. Je na čase, aby se provdala za řádného a urozeného šlechtice. Milina však nápadníky odmítá. Miluje totiž někoho, kdo sice nemá erb a šlechtický titul, ale zato statečné srdce a vtipnou hlavu - hradníkova syna Vítka. Její otec o tom nemá ovšem tušení, a pozve proto na svůj hrad hned tři urozené ženichy - rozněžnělého básníka Milinského, chvástavého válečníka Strachotu a tlustého Bukovce. Do zítřejšího dne se má Milina rozhodnout, koho pojme za manžela.

1. dějství: Na nádvoří Rodoslavova hradu čeká Vítek na svou Milinu, jejíž příchod mu oznámila jeho sestra Hanička, dobrá pomocnice jeho lásky. A Milina vskutku přichází, je škádlivá a rozmarná, ale přece jen ustaraná. Neví, jak se má zbavit těch tří ženichů. Vtipný Vítek jí poradí řešení. Jen ať  vyzkouší jejich statečnost, kterou se její nápadníci tak vychloubají. Milinského ať oblékne jako mrtvolu a uloží ho na noc do krypty, Strachotu ať postaví k němu na stráž a tlustému Bukovci, převlečeného za ducha, ať dá za úkol mrtvého obrátit. Rytíři, kteří vidí v dceři zámožného Rodoslava jedinou záchranu pro své prázdné kapsy, zkoušku, ač neradi, přijímají a posilují se na ni plnými číšemi vína. Jejich rozjařené hlasy zaznívají do setmělého nádvoří, kde si Milina s Vítkem přísahají věrnou lásku, kterou nepřemohou žádné společenské předsudky.

2. dějství: Všichni tři nápadníci se na své noční dobrodružství řádně připravili a nyní, roztřeseni strachem, se mají ujmout svých úloh. Nejprve Milina položí na máry připravené Haničkou a Vítkem Milinského, kterého jen opětovné ujišťování, že se mu nic nestane, smíří s jeho rolí. Jeho strážce Strachota se ještě v kryptě posiluje džbánkem vína a statečně připíjí mrtvému na zdraví, ale když se objeví tlustý Bukovec převlečený za ducha, ani Strachotovi nezbývá odvahy. Když pak do krypty vniknou ještě Vítkovi přátelé přestrojeni za duchy, vyděšený "umrlec" uteče ze svých már a všichni nápadníci za všeobecného zmatku vezmou zcela nerytířsky nohy na ramena.

3. dějství: Ranní svítání najde rytíře, kteří tak “skvěle” prokázali svoji statečnost, před branou. Proklínají duchy i jeden druhého, ale před rytířem Rodoslavem však musí doznat, že ve zkoušce neobstáli a budou ještě rádi, udrží-li se celá záležitost v tajnosti. A Rodoslav, který přes své počáteční váhání dává ruku své dcery Vítkovi, poznává, že šlechtický titul není zárukou statečnosti a že o hodnotě člověka rozhodují jen jeho osobní vlastnosti a nikoliv jméno nebo peníze.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.