Bouře
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Zdeněk Fibich
Libreto:  Jaroslav Vrchlický
premiéra: 1.3.1885 v Praze
 

1. dějství: Na ostrově, pustém Prosperově sídle, zuří bouře. Je tak divoká, že děsí Mirandu, jeho dceru. Není však bezúčelná. To Prospero pomocí ducha Ariela rozpoutal živly, aby zahnaly k ostrovu koráb s neapolským králem Alonsem a jeho synem Fernandem, bratrem Sebastianem i vévodou milánským Antoniem. Prospero vypráví Mirandě, že před dvanácti lety býval vévodou milánským. Jeho bratr jej však o vládu připravil, dal ho vsadit i s ní, tehdy šestiletou dívenkou, do člunu a vpustit na vodu, živlům napospas. Jen jediný člověk měl s nimi soucit, dvořan Gonzalo. Vložil do člunu vodu, chléb a nejvzácnější Prosperovy knihy moudrosti. Ariel už utišil bouři, koráb se všemi lidmi na palubě je už v bezpečí přístavu. Ariel se Prospera ptá, kdy bude volný, nasloužil se už dost za to, že jej kdysi Prospero vysvobodil z pout čarodějky Sycorax. Prospero odmítá. Musí ještě splnit další příkazy. Svým zpěvem přilákat ztroskotance, mást je, vodit za přeludy, ztýrat do úmoru a zavést do pustiny. Jen mladého králova syna Fernanda má přivest sem, k Prosperovu obydlí. Prospero si také zajišťuje poslušnost Kalibana, hnusného netvora, syna čarodějky Sycorax, která kdysi vládla na ostrově. Kaliban drze žádá na Prosperovi Mirandu, vyčítá mu, že ho zbavil někdejšího lenošského života v bahnu nevědomosti a vyhrožuje, že mu to všecko těžce odplatí. A už ztroskotanci bloudí, jak si Ariel přeje a Prospero, neviditelný v kouzelném plášti, je sleduje. Přicházi i Fernando, aby se setkal s tou, která už ho zná ze snu přikouzleného otcem, s Mirandou. Jakmile ji uvidí, zapomene na starost o otce a je rázem uchvácen, stejně jako ona. V pravý okamžik vstupuje mezi ně Prospero a nařizuje, že mu musí Fernando sloužit a k Mirandě se nesmí přiblížit pod trestem smrti.

2. dějstvi: V hlubokém pralese kácí Fernando podle Prosperova příkazu stromy. Teskní nad těžkou prací, nad ztrátou vlasti a především nad marnou láskou k Mirandě. Ta však přichází, těší jej a konečně si přísahají věčnou lásku. Jakmile se však chtějí obejmout, zjeví se Prospero a posílá oba domů. Na scénu se hned na to vplíží divná trojice. Kaliban a dva dobrodruzi z trosečníků, Trinkulo a Stefano. Kaliban jim slibuje vládu nad ostrovem, zabijí-li Prospera. Všichni tři si přísahají, že to učiní, netušíce, že je vyslechl Ariel. Na scénu přicházejí další ztroskotanci, které duchové týrají marným slibovánám jídla a pití, až je zcela vystraší Prospero, děsí je trestem za spáchané zločiny, odsuzuje všechny k pomatení rozumu a jen věrného Gonzala odvádí.

3. dějství: Podle Prosperovy vůle se Fernando a Miranda podrobí zkoušce sebeovládání. Musí spolu hrát v šachy, ale po celou hru nesmějí dát najevo svou lásku. Je to těžký úkol. Duchové svádí oba k porušení slibu, ale zkouška dopadne dobře. Prospero přijímá Fernanda za syna. Jen odejdou, přivádí Kaliban oba spiklence. Dík Arielovi se však místo činu pohádají a nakonec je Ariel dá vyštvat příšerami. Tím už je úkol splněn a Ariel se těší na svůj návrat do nadpozemských výšin. Ještě je třeba přivést ztroskotance. Zatím se dojatý Prospero loučí s ostrovem, jenž jej kdysi vlídně přijal a dává mizet všemu, co kolem sebe vyčaroval. Když Ariel přivádí ty, kteří se kdysi provinili, vrací jim Prospero jasný rozum, všem odpouští, duchy Ariele a Kalibana propouští ze svých služeb a vydává se na cestu k domovu.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ing. Petr Balatý dne 6.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.