Tvrdé palice
Komická opera o 1 dějství
Skladatel: Antonín Dvořák
Libreto:    Josef Štolba
Premiéra:  2.10.1881 v Praze
 

Obsah: Vdovec Vávra má syna, vdova Říhová dceru a rádi by je spolu sezdali. Domnívají se, že to půjde snadno, ale kmotr obou mladých lidí Řeřicha je varuje. Zná dobře jejich tvrdé hlavy, které nedovolí, aby někdo jiný rozhodoval o jejich životě. Když rodiče nepřestanou tvrdit, že své děti dovedou přimět k poslušnosti, usmyslí si Řeřicha, že půjde o své újmě na vše jinak. Slyší, jak nejdříve Toník svému otci a pak i Lenka své matce pevně odmítají vzít si někoho, koho si sami nevybrali a začíná intriku. Namluví Toníkovi, že ve skutečnosti si chce jeho otec vzít  Lenku sám a Lence zase stejně pomluví její matku, jako by si sama myslela na Toníka. Oba stáří prý předstírají, že chtějí oženit mladé lidí, protože spoléhají na jejich tvrdohlavost, která je donutí odmítnout sňatky. Zkrátka je prý to jen lest.  Lenka i Toník Řeřichovi  uvěří, vždyť Lenka vidí na vlastní oči, jak Toník líbá ruku její matce a Toník zase spatří Lenku v náruči starého Vávry. Tu začnou oba mladí rozvažovat, že neudělali dobře, když každý z nich z hlouposti a tvrdohlavosti toho druhého odmítal. Tak znenáhla zraje rozhodnutí.  Řeřicha  ještě zesměšní oba rodiče před městskou mládeží jako záletníky, a pak už se Lenka a Toník domluví, že se mají rádi a že se vezmou. Řeřicha má velkou radost, že se jeho pleticha podařila.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.