Šelma sedlák
Komická opera o 2 dějstvích
Skladatel: Antonín Dvořák
Libreto:    V. O. Veselý
Premiéra:  27.1.1878 v Praze
 

1.dějství: Je krásné jaro, začátek máje. Mohlo by se zdát, že každý oplývá radostí, ale Bětuška, hezká dcera sedláka Martina, má starosti. Otec ji chce provdat za bohatého selského synka Václava a nic se neohlíží na to, že Bětuška má ráda čeledína Jeníka. Bětuška je však rozhodnuta nevzdat se své lásky, a tak se Martin s Václavem smluví, že Jeníka v Bětuščiných očích zesměšní. Vymyslí si lest. Večer nachystají pod Bětuščino okno sud s vodou a na něj prasklé prkno. Až Jeník přijde večer pod okénko, spadne do sudu a ještě bude od nich bit. Jenže úmluvu obou chytráků slyší šafářka Veruna a umíní si, že Bětušce a Jeníkovi pomůže. Právě vhod přijíždí na svůj zámek kníže s kněžnou a celým dvorem, také s komorníkem Jeanem a panskou Bertou. Hezká Bětuška se hned zalíbí nejen Jeanovi ale také knížeti. A tak, když se dívka odhodlá žádat knížete o pomoc proti nevítanému ženichovi, kníže rád slibuje. Dokonce je ochoten dát Jeníkovi celý statek jen za to, když Bětuška svolí k večernímu dostaveníčku. Stejně i komorník Jean je ochoten zapomenout pro Bětušku na panskou Bertu. Bětuška je pohoršena nad úklady vznešeného pána i jeho sluhy, ale Veruna ví, jak toho využít. Dá se Bertou uvést ke kněžně a smluví s ní úskok. Večer se kněžna i Berta obléknou do selských šatů, kněžna půjde na dostaveníčko místo Bětušky s knížetem a Berta se skryje do Bětuščiny komůrky, kam pod okno s nachystaným sudem přivábí zamilovaného Jeana.

2. dějství: Vznešené panstvo blahosklonně přihlíží slavnosti. Kolem tančí a závodí hoši. Pomalu se šeří a nastane rozhodná chvíle. Jeník s Bětuškou netuší, co se kolem nich bude odehrávat a smlouvají si, celí nešťastní, že raději spolu utečou, než aby od sebe upustili. Sotva nastane noc, přivalí Martin s Václavem sud s vodou pod Bětuščino okno, na něj nachystají naříznuté prkno a ve skrytu čekají. Kněžna převlečená za Bětušku se skrývá u vrat. Berta číhá v komůrce. Jedna temná postava se plíží k vratům, druhá vylézá na sud, aby vklouzla do komůrky. V tom od vrat zazní hlučný políček, jak kníže dostal odměnu od manželky za svou nevěru. A hned na to vystříkne voda v sudu, jak do něho vletěl pan Jean. Je vyplísněn Bertou, a pak důkladně ztlučen Martinem a Václavem. Ke zvýšení zmatku vidí Jeník, číhající na Bětušku, jak kníže objímá jakési děvče u vrat a myslí ovšem, že je to Bětuška. Vše se rychle vysvětlí, kníže musí poníženě odprosit kněžnu a splnit slib daný Bětušce - dát Jeníkovi statek. Pak už ani Martin nebrání své dceři ve svazku s Jeníkem. Když ještě Berta odpustí Jeanovi, nic nechybí k všeobecné spokojenosti.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.