Král a uhlíř
komická opera o 3 dějstvích
skladatel: Antonín Dvořák (1841 - 1904 v Nelahozevsi)
libreto: B. Guldener, V.J.Novotný
premiéra: 24.11.1874 v Praze
 

1. dějství: Hluboko v křivoklátských lesích, hnán svou loveckou vášní, se král Matyáš odtrhne od své družiny, která ho marně volá zvukem rohu a voláním. Král se dostane až do blízkosti chaty uhlíře Matěje. Uhlíř Matěj je moudrý, dobrosrdečný muž, ale své dceři Lidunce nechce on ani jeho žena dovolit lásku k uhlířskému pomocníku Jeníkovi. Jakýpak by to byl zeť? Anna by chtěla, aby si její dcera vzala pána, zvláště kdyby byl tak krásný a vznešený jako ten, kterého uhlířští chasníci a jejich ženy právě do Matějovy chaty přivádějí. Král Matyáš ovšem zatají svou hodnost. Prohlásí jen, že se jmenuje Matyáš, protože "Matyáš anebo Matěj, to je v Čechách jeden svatej". Je prohlášen za přítele, hoštěn a nakonec se musí při dudách pustit i do tance. Všichni jsou náramně veselí, jen Jeník nerad vidí, že mu pán pokukuje po Lidunce.

2. dějství: Brzy ráno čeká Lidunka na Jeníka před chatou, ale dočká se dříve hosta. Svěřuje se mu upřímně se svou láskou k Jeníkovi a za slib pomoci splatí pánovi hubičkou. To se jí však nevyplatí, protože hubičku zahlédne Jeník a zle se zbraní v ruce se na pána oboří. Uhlíři oba soupeře od sebe odtrhnou právě ve chvíli, kdy se objeví králova družina. Král si udrží své inkognito a s pozváním uhlíře a celé jeho rodiny na posvícení do Prahy odchází, obdarovav Lidku sáčkem dukátů. Teď už staří nebrání Lidčině svatbě s Jeníkem, ale ten, uražen Lidčinou nevěrou, už nevěstu nechce. Dá se prý na vojnu.

3. dějství: Jeník svou hrozbu splnil, a když při jedné bitvě králi zachrání život, je povýšen na velitele královy stráže. Teď se jako velký pán pohybuje mezi nejvznešenější společností a dámami. Ale nezapomíná na Lidku. To se králi Matyášovi líbí stejně jako to, jak se Jeník statečně bil za Lidku  tehdy v lesích. Vypráví Jeníkovi, že Lidku políbil jen proto, že mu připomněla kohosi milého z mládí a teď prý Jeník může vyzkoušet její lásku. Je totiž právě posvícení a král dal v bráně zastavit Matěje ne jako hosta, nýbrž jako zrádce, který prý nastrojil útok na pana Matyáše a poštval na něho vraha - Jeníka. Matěje a Annu s Lidkou skutečně přivítá na hradě pražském sbor zakuklenců a přivede je na soud. Lidka při
vynesení rozsudku smrti nad Jeníkem nabízí za život Jeníkův život svůj. To je větší důkaz lásky, než si sám Jeník přál, a tak Jeník odhalí svou tvář a vylíčí, co se s ním událo. I pan Matyáš konečně prohlásí, kdo je a zasnoubí Lidunku s Jeníkem.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.