Čert a Káča
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Antonín Dvořák
Libreto: Adolf Wenig
Premiéra: 23.11.1899 v Praze
 

1. dějství: O posvícení se zdá, že život na vsi je jen radost a veselí. Ale i do hospody, plné hudby a tance, zavolá drsný hlas roboty, když si pasák Jirka, jen aby nepohněval milostpána správce, ani chvíli zatancovat nemůže. Nechá se aspoň furiantsky vyprovodit několika muzikanty právě ve chvíli, kdy se do hospody přižene Káča, děvče, které svou hubatostí každého od sebe odhání. A Káča by přece tak ráda tancovala. "Třeba s čertem", prohlásí. Čert ovšem na sebe nenechá dlouho čekat. Přichází v přestrojení za hezkého myslivce, vyzpovídá vesničany, dozví se , že správce a paní kněžna jsou zlí a oba zralí pro peklo. A pak přistoupí ke Káče a divoce s ní tančí. Mezitím se vrací Jirka. Správci se nelíbilo, že se sprostý ovčák nechal vyprovázet muzikou jako pán, a když to Jirkovi zakazoval, chasník se dopálil, vytrhl hůlku, kterou ho chtěl pán bít a přelomil ji. Samozřejmě byl vyhnán, ať prý jde k čertu. Zatím Káča, celá rozechvělá, jak se jí cizí myslivec líbí, slibuje, že s ním půjde do jeho červeného zámku. Myslivec ji popadne, dupne na zem, která se otevře a propadne se i s Káčou rovnou do pekla. Teď už všichni vědí, jaký je to "myslivec". Káčina máma naříká nad dceřiným osudem a Jirka, když to slyší, si vzpomene na správcova slova, aby táhl k čertu. Nemá na světě co ztratit, a tak skočí do pekla za čertem a Káčou.

2. dějství: V pekle to vypadá docela hezky. Plno světla a tepla. Čerti popíjejí a hrají karty, libují si, že za ně pracují lidé, které zlato a karban žene ke hříchu. A už se vrací čert se zprávou, zdali kněžna a správce z Mokré Lhoty jsou už svými hříchy zralí pro peklo. Je to Marbuel s Káčou na zádech, která ho celou cestu ho drží okolo krku, div ho neuškrtí. Nepustí ho ani tady, chráněna křížkem před všemi pekelníky. Jen se Káča po pekle rozhlédne, tluče na bránu další host, Jirka. Marbuel i sám Lucifer ho vítají, že jim snad pomůže od Káči. Nic lehčího, usoudí Jirka a káže přinést zlato. Káča se dá hned zlákat jeho třpytem. Zatím rozhodne Lucifer, že Marbuel má přinést do pekla kněžnu a správci dát zatím výstrahu. Příkaz, aby nedříve zase odnesl Káču na svět, splní Marbuel jen s pomoci Jirky. Domluví se s ním, že bude předstírat správci, jako by přicházel pro něho a dá se Jirkou zahnat. Za to prý dostane velkou odměnu. Jirka souhlasí, dá zahrát k tanci, Káča si chce zase skočit a Jirka s ní k radosti čertů vytancuje z pekla.

3. dějství: V zámku je teskno. Kněžnu poděsilo, že se u správce objevil čert a ohlásil  i její věčné zatracení. Najednou se ve vznešené paní probouzí svědomí a lítost. Jak se má zachránit, když prý už tuto noc pro ni přijde čert? Zve si na pomoc ovčáka Jirku, který  zahnal správcova čerta, a snad pomůže i jí. Jirka váhá, otevřeně vytýká kněžně, co zla natropila, ale za slib, že bude zrušena robota, odhodlá se přece k pomoci. Káže však, aby poslali pro Káču. A zatímco kněžna dává rozhlásit zrušení roboty, schová Jirka Káču do vedlejší komnaty a čeká na čerta. Sotva se Marbuel objeví, křičí na něj Jirka, ať prý uteče, že tu na něj čeká Káča celá vzteklá, že se jí všechno zlato z pekla proměnilo v listí. "Všechny hrůzy světa i pekla snesu", prohlásí zděšeně Marbuel, "ale mít znova Káču za krkem, to ne!" A vyletí oknem. Kněžna má radost a slibuje, že už bude navždy milostivá. Jirku udělá svým ministrem a Káče
dá celý statek, aby už konečně našla ženicha a všichni byli spokojeni.
 

Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editoval Ing. Petr Balatý dne 6.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.