Kolébka
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Osvald Chlubna
Libreto: skladatel dle Aloise Jiráska
Premiéra: nezjištěno
 

1. dějství: Polesný Jíra se sestrou Maří a vnučkou Alenou obývají myslivnu v hlubokých  křivoklátských lesích. Jíra přísně hájí královský majetek a je hrdý na to, že učil myslivosti v těchto lesích mladého krále Václava IV. Trnem v oku je mu povýšený a zlý purkrabí Daniel z Mrákotína se závistivou a pomlouvačnou hospodyní Margretou, která ho stále popichuje proti Aleně. Purkrabí pronásleduje lid, maří jeho zábavu, zvyky a právo. Také vyhrožuje Aleně za to, že si libuje v tanci a svádí prý mládence pokutnou kolébkou jako nějaké "záletné děvče". Dobronička přináší tuto zlou zprávu do myslivny. V zápětí Alenka i Maří jsou překvapeny příchodem purkrabího, který povýšeně vyčítá Aleně její poklesky. Ta se mu však vysmívá a schválně tančí kolem něho, až purkrabí rozezlen odchází. Jíra s Dobroničkou se vrací právě z lesa, když znovu přichází purkrabí s pacholky a chce potrestat Alenku i selskou chasu provoláním o pokutné kolébce. Jíra však vytrhne pacholkovi paličky a zabrání mu v provolání tím, že na něho i na pacholky namíří nataženou kuší. Ti se rozutekou a postrašená Margreta nutí purkrabího k odchodu. Jíra se pak dovídá od Alenky, že má opravdu milého a to studenta Jana z Rakovníka. Zlobí se proto jak na ní, tak i na Maří, že to Alence trpí. Odchází roztrpčen do lesa. Dobronička za ním přináší radostnou zprávu, že král Václav je v jejich lesích na lovu.

2. dějství: Je večer. Alenka volá do lesa na Jíru. Neslyší zpěv studenta Jana, který přichází na prázdniny domů do Rakovníka. Před Alenou se náhle ze tmy lesa vynoří zbloudilý sukničkář Rubín, kterého Alenka vystraší Jírou a zavře do seníku, aby ji nepřekážel v setkání s Janem. Purkrabí špehuje Alenku. Vidí, jak se líbá s nějakým mladíkem. Když chce zakročit, objeví se neznámý muž, který mu rozkazuje, aby sehnal lid a šel s ním hledat zbloudilého krále. Jíra poznává v neznámém muži mistra Purkharta, králova průvodce a lékaře. Purkrabí krále volá a domnívá se, že to byl mladý král, který se líbal s Alenkou, ale mistr Purkhart tomu nevěří. Přesto prohledává chatu a nachází ustrašeného kořínkáře Rubína. Rozmrzen odchází s Jírou hledat krále. Alenka odbíhá za Janem na paseku. Tam je překvapuje král Václav, který našel cestu k Jírově chatě. Jan se ukrývá za buky a král se obdivuje Alence. Seznámil se s ní, když ho Jíra před lety učíval myslivosti. Vybízí ji, aby s ním šla na loviště a tu žárlivý Jan předstoupí před krále, aby tomu zabránil. Po návratu do chaty se král dovídá od opilého Rubína, že purkrabí hrozil Alence kolébkou, a protože přeje jí i Janovi, požádá studenta, aby se stal na chvíli králem a vypořádal se s purkrabím. A tak purkrabí, který krále nezná, odvádí studenta Jana a král jde na loviště za Jírou.

3. dějství: Na hradě Jivně si purkrabí králi-Janovi stěžuje na volné mravy, na rozpustilost dívek a zvláště na Jírovu Alenku, kterou chce potrestat za její chování kolébkou. Žaluje na polesného, že nedbá svých povinností. Jan-král posílá pro Alenu i Maří a chce vše přísně rozsoudit. Přichází také polesný Jíra s králem Václavem, s celou družinou a chasou. Jan vytýká polesnému jeho poklesky, o kterých mu purkrabí říkal a tu Jíra v hněvu prozrazuje, že největším škůdcem královských lesů je purkrabí. Ten chce vše zamluvit a žaluje dále na Alenku, že má čtyři milence. A tu Jan-král přikazuje odklidit plachtu z kolébky a přitáhnout ji doprostřed síně před purkrabího a Margretu. Zastává se Aleny a trestá purkrabího kolébkou. Jan prozrazuje pravého krále, který také vyčítá purkrabímu jeho nepoctivost a přikazuje, aby potupně přede všemi nasedl do kolébky. Paní Margreta za obrovského veselí přisedá a kolébá purkrabího. Byl to poslední nocleh purkrabího a Margrety na Jivně.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.