Maryša
opera o 5 dějstvích
Skladatel: E.F.Burian (1904 - 1959 v Plzni)
Libreto: podle hry bratří Mrštíků
Premiéra: 16.4.1940 v Praze
 

1. dějství: Grunt starého Lízala patří k největším ve vsi a jeho hospodář si na tom také zakládá. Velký statek, stáje plné dobytka a především peníze jsou měřítkem životního úspěchu. Proto se mu také líbí vdovec Vávra. Vždyť má mlýn, třebas zadlužený! Co na tom, že svou první ženu udřel k smrti. Lízal je ochoten provdat do mlýna a zaprodat starému vdovci se třemi dětmi svou dceru Maryšu, nejhezčí děvče ve vsi. Jen o výši věna se nemůže s Vávrou dohodnout. Ale obava, že by mohl Maryšu mezitím získat Francek, který nemá ani groše, jej přinutí k povolnosti. Plácne si s Vávrou a obchod je zpečetěn. Maryša se může s Franckem, který odchází na vojnu, ještě rozloučit, když starého Lízala  lstí odlákají Franckovi kamarádi do hospody, ale jeho předčasný návrat zkrátí milencům i jejich poslední společné okamžiky.

2. dějství: Život doma, kde ji všichni nutí k sňatku s nenáviděným Vávrou, je pro Maryšu pravým peklem. Stará Strouhalka, která přijde k Lízalům na návštěvu, přesvědčuje Maryšu o marnosti jejího odporu a radí jí podvolit se sňatku. Maryšin odpor je konečně zlomen, Vávrovi se dostane jejího příslibu a starý Lízal je spokojen.

3. dějství: Jeho spokojenost však netrvá dlouho. Celá ves ví, že ve mlýně nesídlí štěstí. Vávra chodí do hospody, bije Maryšu a k dovršení všeho chce svého tchána žalovat o věno. K tomu se ještě z vojny vrátil Francek. Sedí v hospodě, uvažuje, co dělat, a když se tam náhodou setká s Maryšou, která tam přišla pro maso, odchází s ní. Za chvíli sem přijde Vávra hledat svou ženu a starý Lízal, jenž pozoroval Maryšino setkání s Franckem od vedlejšího stolu, toho využívá, že může svého zetě popichovat zlomyslnými narážkami. V tom se vrací Francek a chce si s Vávrou vyřídit svůj účet a snad by jejich půtka skončila i krvavě, kdyby hospodský a soused Bucek neodtrhli oba podrážděné soupeře od sebe.

4. dějství: Lízal, jemuž Vávrova žaloba o věno leží na srdci, láká nyní Maryšu ze mlýna zpět na otcovský grunt. Maryša je však pevná. Ten, kdo ji k sňatku donutil, ať také nese následky. A tak starý Lízal odchází s nepořízenou a zanechává ve mlýně o samotě Maryšu s děvečkou Rozárou, strojící se k muzice. Nezůstanou však dlouho samy. Francek využívá Vávrovy nepřítomnosti a přichází si furiantsky pro Maryšu. Má pro ní i pro sebe práci v Brně. Ale Maryša nechce odejít. Bude svůj osud snášet až do konce. K Franckově slibu, že na ní bude čekat v noci u splavu, mlčí. Sotva Francek odejde, je tu popuzený Vávra, který chce ranami vyzvědět na Rozárce, kdo u panímámy byl a o čem s ní mluvil. Maryša mu dá sama odpověď a Vávra, šílený vzteky a žárlivostí, běží s puškou ke splavu. Ozvou se dvě rány, ale Franckův výsměch svědčí o tom, že šly mimo. A když si Vávra přiběhne pro nové patrony, postaví se mu Maryša do cesty.

5. dějství: Po vzrušeném večeru panuje následujícího rána ve mlýně ledová atmosféra. Zakusí to na vlastní kůži i řečný Bucek, kterému na jeho sousedské povídání nikdo neodpovídá. Takový život je však již nad Maryšiny síly a uštvaná mlynářka se rozhoduje k zoufalému činu. Když všichni odejdou, roztluče v moždíři jed na potkany a nasype jej Vávrovi do kávy. Vávra se vrací a náhle se zdá, že se jeho chování mění. V jeho laskavých slovech vyvstává obraz nějakého lepšího jiného života, ale je již pozdě. Káva je vypitá. Vávrův osud je zpečetěn a Maryša klesá pod tíhou svého údělu k zemi.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.