Lakomec
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Jarmil Burghauser
Libreto: L.Mandaus dle Moliéra
Premiéra: 20.5.1930 v Liberci
 
 
Prolog: Ústřední postavou je Harpagon, nenasytný a lakomý kořistník, který nemyslí na nic jiného než na svůj poklad a nedovede najít ani trochu lidského citu pro svou dceru Elisu a syna Kleanta. Pomyslí jen na to, jak by se jich co nejvýhodněji zbavil a tak chce Elisu provdat za starého pana Anselma a  Kleanta hodlá obšťastnit bohatou vdovičkou. Sám se pak uchází o mladou Mariannu, kterou mu dohazuje kuplířka Frosina. Avšak hned na počátku se stane něco, co zkříží jeho plány.

1. dějství: Obě jeho děti se totiž zamilují. Elisa do Valera, který přijal místo správce v Harpagonově domě, jen aby jí mohl být nablízku a Kleant do otcovy vyvolené Marianny. Láska vytvoří mezi sourozenci nové pouto a oba doufají, že jim zámožný otec pomůže vyřešit jejich problémy. Ten však pro ně nemá pochopení. Rozčílil se právě hádkou s Kleantovým sluhou La Fleche a místo, aby odpověděl na prosbu svých dětí, stará se jen o svůj poklad, o němž bezpečně vyzradí, že jej zakopal na zahradě. A tak jeho rozhovor s dětmi končí jen novou hádkou a rozhorlený Kleant odchází s přáteli za svou večerní zábavou.

2. dějství: Otec a syn se však střetnou ještě jednou. Kleant poznává ve svém otci neznámého lichváře, od něhož si chtěl prostřednictvím svého sluhy La Fleche a mistra Šimona vypůjčit peníze. A tak kuplířka Frosina, která přichází, aby definitivně zaprodala Mariannu Harpagonovi, najde svého zákazníka v prašpatné náladě a nevymámí z něho ani groš. Harpagon se však již připravuje na Marianninu návštěvu. Služebnictvo provádí generální úklid a jídelní lístek kuchaře Jakuba se mu zdá příliš nákladný. Valer, chtěje si získat Harpagonovu přízeň, postaví se na oko na jeho stranu, a učiní tak z Jakuba svého úhlavního nepřítele. Do Harpagonova domu přichází Frosina se zdráhající se Mariannou, která se tu setkává se svým milovaným Kleantem. Jejich chování však vzbudí Harpagonovu nedůvěru a když obratnou léčkou vymámí na Kleantovi přiznání, že Mariannu miluje, vyhání ho z domu. V tom je však zasažen na místě nejcitlivějším. Zjistí, že ztratil svůj poklad, který mezitím La Fleche vykopal na zahradě a v zoufalství se téměř zhroutí, zuřivě proklínaje všechny zloděje.

3. dějství: Policejní komisař vyslýchá v Harpagonově domě služebnictvo a Jakub ve své nenávisti z krádeže obviní Valera. Ten se však domnívá, že je obviněn z lásky k Elise a rád se přiznává. Když se konečně nedorozumění vyjasní, spějí už události k rychlému rozřešení. Pan Anselm, v němž Harpagon dosud viděl svou oporu, poznává v Marianně a Valerovi své děti, od nichž ho kdysi odloučila námořní katastrofa a staví se za jejich lásku. A lakomý Harpagon dostane na vybranou. Buď dá svolení k sňatku svých dětí, nebo mu jeho poklad nebude nikdy vrácen. Dává ovšem přednost první možnosti, a tak v závěru opery vidí divák na jevišti na jedné straně skupinu šťastných a milujících se lidí a proti nim osamělého lakomce, laskajícího se jen se svými zlaťáky.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.