Paleček
Opera o 5 dějstvích
Skladatel: Pavel Borkovec (1894 - 1972 v Praze)
Libreto: F Kubka
Premiéra: 17.12.1958 Praha
 

1. dějství: Na náměstí před Karolínem si hraje na housle Palečkův věrný sluha Janek. Jeho pán mu svěřil obtížný úkol. Má doručit Palečkův milostný list krásné paní Zdeně, záletné manželce stárnoucího sudího. Janek sám by prohnané záletnici nevěřil ani za mák, ale Paleček, vrátiv se z italských universit, aby dokončil svá studia v Praze, se příliš zahleděl do jejích hlubokých očí a nedá se přesvědčit o svém omylu, dokud se nezklame. Dříve než paní Zdena se před Karolínem objeví švadlenka Alena s malým bakalářem Alešem, jemuž láska vyhání myšlenky na studium. Je tak omámen, že ve dveřích univerzity málem porazí pana profesora Morosa, kterému studenská imatrikulace působí příliš mnoho starostí. Jeho rozmrzelost mu však nebrání v tom, aby skládal milostné poklony nejprve Aleně a potom svůdné paní Zdeně, která se objeví v doprovodu záhadného kavalíra Viléma. V tom přichází Janek a předává paní Zdeně Palečkův dopis. Paní Zdena, Morosus i Vilém zasypou nešťastného Janka výsměchem a otázkami. Na jeho obranu musí vystoupit sám Paleček, který jim splácí vtipnou písničkou.

2. dějství: V setmělé pražské zahradě se koná rektorský večer na oslavu imatrikulace. Paleček se tu setkává s paní Zdenou, která slibuje schůzku na příští den. Morosovo dvoření se Aleně není úspěšné, ta má oči jen pro svého Aleše. U paní Zdeny uspěje jen záhadný Vilém, který je pozván k ní do bytu. Palečkovi schůzku odříká.

3. dějství: Vilém potřebuje na své zálety peníze a jde si pro ně ke své ženě, k níž se nechce veřejně znát. Je to krásná Madlenka, krčmářka. Vilém ji sem zavlekl z Francie a v její krčmě se teď schází studentská společnost. Vilém se chce zmocnit její denní tržby, ale zabrání mu v tom Paleček. Vilém odchází s výhrůžkami a žádá svou ženu, aby mu peníze donesla ve tři hodiny ráno na Malý rynk. Když se veselá studentská společnost rozejde, Madlenka zůstane s Palečkem o samotě. Její smutek se projeví bezútěšnou francouzskou písní. Paleček se však dívá na život jinak. Je vděčen za jeho krásy i za trpké a bolestné stránky, které život s sebou přináší.

4. dějství: Před domem pana sudího na Malém rynku vyhrává ponocující Janek na své housličky. Náhle však ztichne a vidí, jak paní Zdena vyprovází ze svého domu Viléma. Sotva se s ním rozloučí, přichází zmučená Madlenka s penězi. Vilémovi se to zdá málo, týrá svou ženu výhrůžkami a nakonec ji surově porazí. Madlenka padne hlavou na železnou mříž studny a zůstane bez hnutí ležet na zemi. Vilém, slyše blížící se hlasy, ukryje se znovu v domě paní Zdeny. Madlenčino tělo nalezne okouzlený Aleš, navracející se od Aleny. Téměř současně s ním je tu i sudí s biřici a zmocní se Aleše jako domnělého vraha. Ke všemu se ještě připlete podnapilý Morosus a ihned podrobí nehybně tělo odborné lékařské prohlídce. Před domem vznikne zmatek, který Vilémovi umožní nenápadně zmizet. Morosus a sudí zajdou do domu sudího na skleničku posilnit se na důležité úkony, které je čekají. Madlenka, která byla jen omráčená, nabyla mezitím vědomí a odchází s Jankem a Palečkem, který jí spěchá na pomoc. Oba podnapilí hodnostáři, kteří se za chvilku vracejí, hledají mrtvolu, ale kam zmizela? Ale co do mrtvoly, když mají vraha. A tak se připravují na zítřejší slavný soud, jehož výsledkem jsou si předem jisti.

5. dějství: Sudí a doktor Morosus jako hlavní svědek zahajují soud a prohlašují Aleše za vraha. Aleš se brání, nechce říci, že strávil noc u Alenky a raději se doznává k vraždě, kterou nespáchal. Paleček však všechno urovná. Přivádí domnělou oběť Madlenku, která obviňuje Viléma, že ji srazil k zemí, a když se pak ukáže, že Vilém je Madlenčin manžel, odvrátí se od něho i oklamaná paní Zdena. Do všeobecného veselí přichází radostná zpráva. Královo poselstvo oznamuje Palečkovi, že si ho král Jiří pro jeho "moudrou veselost" vyvolil za šaška.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 18.7.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.