Verchovina
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Zdeněk Blažek (1905 – 1974)
Libreto:    Jaroslav Zatloukal
 

1. dějství: Práce na pile, kde byla zaměstnaná většina mužů z Verchoviny, byla zastavena. Na dvorku v letním slunci odpočívá dřevorubec Michal Dzumurat. Přichází exekutor. Protože Michal nemá na zaplacení dluhu, propadá jeho chalupa Dunajské bance. Znenadání se objevuje vorař Vasil, který před dvěma lety zmizel z vesnice. Nikdo ho nepoznává, jen jeho bývalá milenka Dosia, žijící nyní na hromádce s Michalem. Když dá Vasil  Michalovi peníze na zaplacení dluhu, je považován za zbojníka, který bohatým bere a chudým dává. Dosia se znovu do Vasila zamiluje a chce s ním proti jeho vůli odejít. Rozhovor vyslechne Michal a vrhá se se sekyrou na Dosiu. Vasil ji brání a za nastalé potyčky těžce Michala zraní. Dosia Vasilovi vyčítá, že chtěl Michala zabít a prozrazuje lidu, že jde o známého buřiče. Lidé však Vasilovi přejí a pomáhají mu v útěku. Dosia prchá s ním a Michal jim přísahá pomstu. Žijí spolu na poloninách. Lidé za nimi posílají Darju, aby je varovala před četníky. Vasil se však nebojí, naopak poučuje lid, jak má bojovat proti útisku a nabádá ho ke vzpouře. Přicházejí četníci. Vasil, Dosia a lesní dělník Petro jim unikají. Když četníci chtějí spoutat pastýře, aby jim prozradil Vasilův  úkryt, objeví se Vasil, zachrání ho a opět četníkům uprchne.

2. dějství: Zatímco lidé nemají co jíst, v krčmě prohnaného Izákoviče se s prodejnou dívkou Erikou baví notář, poslanec a majitel pily. Přichází Michal a všichni se mu vysmívají, že nevyslídil Vasila a jeho ženu. Najednou se dovídají, že hoří pila. Odbíhají, jen Michal dál zůstává s Erikou a spokojeně se usmívá.

3. dějství: Lid se bouří a za vedení Vasila přivazuje na návsi exekutora, notáře i Izákoviče. Četníci zatýkají Vasila, ale davy ho brání. V boji je Vasil  těžce raněn a Michal  ho obviňuje, že zapálil pilu. Michal totiž chytil Dosiu na horách, spoutal ji a uvěznil doma. Přísahal jí, že zapálí pilu a svede vinu na Vasila, aby se ho takto zbavil. Dosia však v noci opět uteče k Vasilovi  a prozrazuje na Michala, že je žhář. Velitel četníků dává Michala zatknout. Vasil, který se krátce před smrtí probírá z bezvědomí, vyzývá všechny, aby dál bojovali za práva lidu proti sociálnímu útlaku. Dosia s lidem před bodly četníků přísahá věrnost socialistickému boji.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.